xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for sundhedsfagligt indhold i et kommende nationalt CAVE - register

Formålet med at udbygge det fælles medicinkort (FMK) med beslutningsstøtte er at give patienter - herunder den ældre medicinske patient - endnu et kvalitetsløft i forhold til korrekt medicinering ved at reducere risikoen for fejlmedicinering.

30 JAN 2015

Anbefalinger for sundhedsfagligt indhold i et kommende nationalt CAVE - register