xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Review: Forebyggelse af ældres selvmord – evidensbaseret viden

Reviewet bringer en samlet oversigt over den evidensbaserede viden om forebyggelse af selvmord blandt ældre mennesker. Sammen med viden fra internationale studier peges der på muligheder for fremtidige interventioner.

27 FEB 2014

I reviewet bringes en oversigt over den samlede evidensbaserede viden om forebyggelse af selvmord blandt ældre mennesker. Den eksisterende viden fra internationale studier opsummeres og evalueres, og der peges på muligheder i forhold til fremtidige interventioner.

Desuden opsummeres ældres selvmordshyppighed i Danmark samt viden om hvilke risikogrupper, der er kendskab til.

Reviewet er en del af projektet Forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre.

Review: Forebyggelse af ældres selvmord – evidensbaseret viden