xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Polycystisk ovariesyndrom - diagnostik og risikovurdering - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 15 MAJ 2014

Retningslinjen indeholder anbefalinger for diagnostik herunder for tidlig opsporing og differentialdiagnostik og bidrager til at afklare, hvornår lægen i forbindelse med udredningen bør få mistanke om andre alvorlige lidelser, der kræver videre udredning i specialiseret regi.

Retningslinjen giver desuden anbefalinger for risikovurdering og systematisk opsporing af type II diabetes og hjertekarsygdom.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for polycystisk ovariesyndrom – diagnostik og risikovurdering (pdf)

National klinisk retningslinje for polycystisk ovariesyndrom - diagnostik og risikovurdering (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium og medlemsliste

Kommissorium

Medlemsliste for arbejdsgruppen

Høring

Høringsportal

Søgestrategi

Søgeprotokol for baggrundssøgning

Søgeprotokol for opfølgende søgning