xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kortlægning af kommunernes erfaringer med rehabilitering på ældreområdet

06 MAJ 2013
Rapporten er en kortlægning af kommunernes indsatser og erfaringer med rehabilitering af ældre, der henvender sig om eller får hjælp og støtte efter Serviceloven.
Kortlægning af kommunernes erfaringer med rehabilitering på ældreområdet

Kortlægningen udpeger 95 forskellige tilbud om rehabilitering til borgere i eget hjem, fordelt på 92 kommuner. Hertil kommer 26 tilbud om rehabi­litering til borgere i plejebolig.

Kortlægningen er den første ud af i alt fem rapporter. Rapporterne udgives som led i et større projekt i Socialstyrelsen, der skal kvalificere, dokumentere og udbrede en rehabiliteringsmetode på ældreområdet. Projektet er et satspuljeprojekt og gennemføres i perioden 2012-2016.

Rapporten er udarbejdet af KORA for Socialstyrelsen. 


Hent publikationen