xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fremme af røgfrihed på væresteder, varmestuer og lignende

VIDEN OG INSPIRATION 13 JUN 2013

Socialt udsatte borgere, herunder misbrugere, hjemløse og mennesker med sindslidelser, har langt større risiko for sygdom og tidlig død end andre. Rygning er særligt udbredt blandt socialt udsatte, og rygningens skadevirkninger slår derfor stærkt igennem i denne gruppe. Mange af disse borgere ønsker at holde op med at ryge.

Derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et inspirationskatalog, der skal fremme røgfrihed for de mest socialt udsatte borgere. Det er skrevet til ledere og personale på værestederne og skal inspirere til røgfrihed gennem konkrete anvisninger til arbejdet med de fysiske rammer og ved at give medarbejderne konkrete redskaber, der kan hjælpe udsatte borgere til et rygestop.

Inspirationskataloget er udviklet af en arbejdsgruppe bestående af sundhedsprofessionelle med særlig erfaring på området. Anbefalingerne tager afsæt i de indhøstede erfaringer fra Sund By Netværkets projekt ”Røgfrihed for alle” samt i flere kommuners vellykkede arbejde på området.

Fremme af røgfrihed på væresteder, varmestuer og lignende, 2013

Kataloget kan rekvireres i trykt form hos schultzboghandel.dkPris: Kr. 0, dog betales gebyr og porto ved bestilling.