xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

De syv lægeroller

03 MAJ 2013

Speciallægekommissionen fra 2000 anbefaler en model, som efter kommissionens vurdering er dækkende for fremtidens krav til speciallæger. Modellen omfattede de syv lægeroller: Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. Rollerne er efterfølgende blevet implementeret i den lægelige videreuddannelse blandt andet ved at beskrive kompetencer inden for hver rolle i specialernes målbeskrivelser.

I Sundhedsstyrelsens rapport Speciallægeuddannelsen - status og perspektivering fra 2012 er en af konklusionerne, at der er behov for at revurdere og justere beskrivelsen af de syv lægeroller, herunder nuancere beskrivelserne i forhold til de lægelige specialer og gøre beskrivelserne mere tidssvarende. Samtidig lægger rapporten op til, at rollebegrebet også bør indeholde etiske aspekter og krav om udvikling af systemisk tænkning, samt at rollernes indbyrdes forhold og hierarki gøres mere eksplicit.

Aktuelle rapport indeholder en justeret beskrivelse af de syv lægeroller, som vil kunne indgå i beskrivelsen og definitionen af en speciallæges kompetencer, som skal mestres efter gennemført speciallægeuddannelse.

Formålet med at foretage en revision af de syv lægeroller er at få en mere tidssvarende beskrivelse, som understøtter beskrivelsen af de lægelige kompetencer i den lægelige videreuddannelse og som opfylder behovet i det fremtidige danske sundhedsvæsen.

De syv lægeroller

Versioner
Version 2: 3. maj 2013 (aktuel version)
Version 1: april 2013