xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nuklearmedicinske opgørelser 2011 - brug af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark

20 DEC 2012

De årlige nuklearmedicinske opgørelser indsendes til Statens Institut for Strålebeskyttelse af alle de sygehusafdelinger, hvor der har været anvendt radioaktive stoffer til medicinsk brug i det forløbne år. Der
indberettes data for nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger samt en oversigt over nuklearmedicinsk apparatur. 

I alt blev der udført 134.288 nuklearmedicinske undersøgelser i 2011. Det er en lille stigning på 1 % i forhold til 2010, hvor der blev foretaget 133.073 undersøgelser.