xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Den nationale sundhedsprofil 2010 - Hvordan har du det?

Undersøgelsen ’Hvordan har du det?’ er gennemført i 2010.

ANALYSER 10 MAR 2011

Næsten 180.000 danskere har valgt at svare på spørgsmål om deres sundhed, trivsel og sygdom. Dette giver et solidt og repræsentativt materiale at arbejde videre med. Det enestående ved denne undersøgelse er også, at undersøgelsen er gennemført i samtlige kommuner og regioner på samme tid.

På nationalt niveau skal undersøgelsen bruges til at følge folkesundheden i Danmark tæt. Det er vigtigt at bruge data til at rette opmærksomheden derhen, hvor problemerne findes. Det, at undersøgelsen er gennemført i samtlige kommuner og regioner, stiller hver enkelt kommune og region stærkt i forhold til at følge sundhedsudviklingen lokalt.

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale rapport er tænkt som et opslagsværk, som beskriver udvalgte områder. Der er sideløbende med rapporten udviklet en national database. Databasen indeholder alle data fra undersøgelsen og er tilgængelig på danskernessundhed.dk