xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Genindlæggelser af ældre i Danmark 2008

29 JUN 2009

Følgende publikation bygger på en genindlæggelsesindikator udviklet af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med et dokumentationsprojekt på ældreområdet i regi af Indenrigs- og Socialministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik.

Formålet med publikationen er at beskrive metoden bag indikatoren og præsentere indikatorresultaterne for 2008 på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

Almindeligvis betragtes genindlæggelser som udtryk for uhensigtsmæssige forløb og kan skyldes kvalitetsproblemer ved den ydede behandling og pleje under og/eller efter indlæggelse. En genindlæggelse påvirker både patient, organisation og økonomi på sundhedsområdet. Generelt skal opgørelser over genindlæggelser tolkes med varsomhed som følge af de mange forskellige forhold, der kan være årsag til genindlæggelser. Metodemæssige forhold ved genindlæggelsesindikatorer, gør ligeledes, at opgørelserne skal tolkes med forsigtighed.

Genindlæggelser af ældre i Danmark 2008 - med bilag

Genindlæggelser af ældre i Danmark 2008 - uden bilag