xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Miljø og sundhed 2005

Formidlingsbladet Miljø og sundhed

TIDSSKRIFTER 31 DEC 2005

Miljø og sundhed nr. 29 (december 2005)

 • indeklima og psykosocialt arbejdsmiljø
 • støv fra kontormiljøer
 • organoklorforbindelser og reproduktion
 • befolkningsundersøgelserne i Grønland
 • pesticider i dansk grundvand
 • vurdering af VOCer i indemiljøluften

 

Miljø og sundhed, supplement nr. 5 (november 2005), Miljømedicinsk forskning på kræftområdet 2000-2002, temanummer

 • Center for Miljørelateret Kræft (CEMIK)
 • Kost og brystkræft i ”Kost, kræft og helbred” kohorten
 • Kræft og arbejdsmiljø
 • Medfødte forskelle i følsomhed over for kræftfremkaldende påvirkninger hos danskere
 • Undersøgelse af genetisk følsomhed for kræft og kræftrisiko ved rustfrit stålsvejsning
 • Studier af sammenhæng mellem helbredsudfald og størrelsesdifferentierede partikler i København
 • Organiske klorerede miljøforureninger og risiko for brystkræft
 • Abstracts af projekter støttet af programmet: Miljømedicinsk forskning på kræftområdet 2000-2002

 

Miljø og sundhed nr. 28 (september 2005)

 • udsættelse for ultrafine partikler
 • erhvervsrelateret luftforurening og risiko for fedme
 • risikooplevelse som determinant
 • ved miljømedicinsk risikoanalyse
 • fisk, skaldyr og oliespild
 • phthalater og allergiske effektorceller

 

Miljø og sundhed nr. 27 (maj 2005)

 • luftforureningens historie
 • ny viden om partikler
 • phytoøstrogener i dyremodeller
 • comet metoden