xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Håndtering af uheld med radioaktive stoffer

Vejledning om håndtering af uheld med radioaktive stoffer.

ANBEFALINGER 01 JUL 2001

Målgruppen for denne vejledning er: Brandvæsen, politi, beredskabscentre, miljømyndigheder.

Det er vejledningens formål at skabe grundlag for en sikker og hurtig indsats i forbindelse med uheld med radioaktive stoffer.

Håndtering af uheld med radioaktive stoffer

Vejledningen er revideret i juli 2001.

Vejledningen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen.

24 sider

Indhold

 • Indledning
 • Når uheldet er sket
 • Transportuheld med undtagelseskolli
 • Transportuheld med industrielle kolli
 • Transportuheld med type A kolli
 • Transportuheld med type B og type C kolli
 • Transportuheld med fissile stoffer
 • Transportuheld med uranhexafluorid
 • Transportuheld ved "særligt arrangement"
 • Brand i isotoplaboratorier/åbne kilder
 • Brand ved/i apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder
 • Brand i “særlige anlæg”
 • Baggrundsoplysninger
 • Ordliste
 • UN numre for radioaktive stoffer (klasse 7) 
 • Telefonnumre og adresser