xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Strategi, mission og værdier

Sundhedsstyrelsen overordnede strategi er Sundhed for alle. Strategien er forankret omkring en grundfortælling om styrelsens grundværdier og styrkepositioner.

Mission

 • Sundhed for alle

 

Grundfortælling

 • Vi har høje ambitioner for sundheds- og ældreområdet.
 • Vi finder kloge løsninger sammen med andre.
 • Vi arbejder på tværs af fagligheder og sektorer.
 • Vi investerer viden og engagement.
 • Vi tænker langsigtet, men handler hurtigt når det kræves.
 • Vi har faglig tyngde og mod til at forandre.

 

Styrkeposition

Helhed og sammenhæng

 • Vi har et stærkt fokus på helhed og sammenhæng - for det enkelte menneske og for vores fælles sundhed.

Sammen med andre

 • Vi engagerer os.
 • Vi investerer ressourcer, indsigt og viden.
 • Vi går forrest, men ikke alene.
 • Nærvær og stærke relationer er en forudsætning i vores arbejde.

Rammer og retning

 • Vi sætter rammer og retning på sundheds- og ældreområdet.
 • Vi har et særligt ansvar, hvor faglige løsninger er svære og kontroversielle.
 • Vi formidler faglig konsensus, men skærer igennem, når det kræves.

 

Værdier

 • Ambitiøs
 • Klog
 • Modig
 • Samarbejdende
 • Nærværende
Opdateret 26 MAR 2019