xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mennesker med kronisk sygdom har udsigt til mere ensartede forebyggelsestilbud

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet kvalitetsstandarder for kommunale forebyggelsestilbud. De skal bidrage til, at mennesker med kronisk sygdom oplever samme høje og ensartede kvalitet i de forebyggelsestilbud, de får.

26 JAN 2024

Sundhedsstyrelsen udgiver nu kvalitetsstandarder, der rummer krav til den indledende afklarende samtale og tilbud om sygdomsmestring, fysisk aktivitet, ernæringsindsats, nikotinafvænning og forebyggende samtale om alkohol. Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i samarbejde med relevante faglige aktører samt Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og patientforeninger.

Selvom kvalitetsstandarderne primært retter sig mod kommunerne, er det vigtigt, at også praktiserende læger og sygehuse kender til dem, så de kan være med til at udbrede tilbuddene. Dette er afgørende for at styrke samarbejdet og sikre, at alle borgere med kronisk sygdom får den bedst mulige behandling.

Kommunerne får nu klarere rammer for den patientrettede forebyggelse

Kvalitetsstandarderne tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelsestilbud til mennesker med kronisk sygdom fra 2016, men er tilpasset den virkelighed, aktører i sundhedsvæsenet skal navigere i nu og i fremtiden.

”Kommunerne har allerede en stor viden om og erfaring med at tilbyde forebyggelsesindsatser, men der er brug for, at paletten af indsatser, der er til rådighed og kvaliteten af disse tilbud, ensartes, så de imødekommer de behov, mennesker med kronisk sygdom har nu og fremover. Blandt andet forventer vi, at flere borgere får kroniske sygdomme i fremtiden,” siger enhedschef Tanja Popp.

Effekten skal desuden kunne måles, så indsatserne kan justeres:

”Kommunerne er forskellige, og derfor skal der være en vis fleksibilitet i tilrettelæggelsen af indsatserne, fx i forhold til hvilke faggrupper der bedst sammensættes for at tilrettelægge tilbud med de rette kompetencer tilstede eller graden af brug af digitale værktøjer. Her er det vigtigt, at kommunerne monitorerer på indsatserne, så de løbende kan forbedre og tilpasse indsatserne efter målgruppen og den enkeltes borgers behov,” siger Tanja Popp.

Sundhedsstyrelsen har i 2023 udgivet kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner.

Aftale om sundhedsreform

I aftalen om sundhedsreformen fra maj 2022 står, at nationale kvalitetskrav og -anbefalinger skal understøtte, at flere opgaver kan løses i det nære sundhedsvæsen og med høj kvalitet.

 

Rapporten Kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom’ erstatter Sundhedsstyrelsens publikation `Anbefalinger til forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom” (2016).

 

Forebyggelsestilbud til personer med kronisk sygdom - kvalitetsstandarder (2024)

Kvalitetsstandarder for akutfunktioner (2023)

Vidensgrundlag for anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom (2016)

Behandling af nikotinafhængighed

Sundhedsstyrelsens nye rapport, ”Behandling af nikotinafhængighed – krav, anbefalinger og metoder til stoprådgivere”, læner sig op ad kvalitetsstandarderne. Her er det blandt andet blevet et krav, at kommunerne skal tilbyde nikotinafvænning til borgere, som ønsker et nikotinstop, og at stoptilbuddene skal indeholde en række bestemte elementer.

 

Kravene er tænkt som en hjælp til, at kommuner over hele landet holder fast i deres gode tilbud om behandling af nikotinafhængighed og løbende udvikler tilbuddene.

 

Behandling af nikotinafhængighed - krav, anbefalinger og metoder til stoprådgivere ( 2024)