xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsstyrelsen tager temperaturen på sundheden

I løbet af de næste to dage skal medarbejdere fra sundhedsstyrelsen på besøg rundt i landet for at møde forskellige organisationer og samarbejdspartnere på sundheds- og ældreområdet. Målet er at få et bredere billede af de områder, som de sidder med og de udfordringer og styrker, de har.

09 APR 2024

Målet er at bringe erfaringerne fra besøgene ind i arbejdet med at sætte kursen for Sundhedsstyrelsen over de næste par år.

”Vi skal i gang med et strategiarbejde, der kan være grundlaget i vores arbejde i de kommende år. Her er det vigtigt, at vi hører om, hvad man arbejder med alle steder i sundhedsvæsenet. Vi vil gerne have mere viden om nogle af de forandringer, der sker på både sundheds- og ældreområdet, så vi kan se, hvordan vi skal udvikle vores arbejde. Vi har allerede givet to pejlemærker for strategiarbejdet. Vi skal være lyttende og nysgerrige, og vi skal sikre os, at vores arbejde får effekt for borgerne og patienterne,” siger Jonas Egebart.

Blandt de 65 forskellige besøgssteder er et friplejehjem, et sundhedscenter, et lægehus, børne- og ungepsykiatrien og et dyrehospital. Hver medarbejder er på besøg et sted, og efterfølgende vil der blive samlet op på oplevelserne på en medarbejderdag.

Direktør Jonas Egebart skal også rundt i landet, og blandt andet besøge en lægepraksis, en region, to sygehuse og tilbuddene i to kommuner. Han ser frem til at få inspiration til det kommende strategiarbejde og håber også, at besøgsdagene vil styrke det tværfaglige samarbejde i Sundhedsstyrelsen.

”Det er afgørende for Sundhedsstyrelsen, at vi er en relevant samarbejdspart i forhold til de nye udfordringer, der allerede er eller er på vej på sundheds- og ældreområdet. Mangel på arbejdskraft, større behov for prioritering, omstillingen til det nære sundhedsvæsen, mere fokus på forebyggelse og en psykiatri, der skal løftes i de kommende år, er blot nogle af de udfordringer, der er lige nu. Derfor er det nødvendigt, at vi sætter vores kurs ud fra de input vi får på besøgsdagene og arbejder videre med tankerne derfra,” siger Jonas Egebart. 

Danmarkskort - Sundhedsstyrelsen besøger samarbejdsparter

Sundhedsstyrelsen besøger 65 organisationer og samarbejdspartnere på sundheds- og ældreområdet