xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Månedsbladet sætter fokus på omfanget og konsekvensen af manglende adhærens

Det er afgørende for succesen af en behandling, at patienten tager sin medicin på den måde, som det er aftalt med lægen. Og det kan have store konsekvenser, hvis det ikke sker. Med dette nummer sætter vi fokus på omfanget og konsekvenserne af problemet, og hvordan man som læge kan støtte patienterne i bedst mulig adhærens.

15 APR 2024

Medicinadhærens betyder, i hvilken grad en patient accepterer- og tager en ordineret medicin i henhold til den tidsplan, som er aftalt med sundhedsudbyder. Det dækker over hele behandlingsforløbet fra start til slut. Manglende adhærens kan dermed både være, at patienten starter sent eller slet ikke med sin behandling, stopper behandlingen før tid, tager for lidt eller for meget af et lægemiddel, eller at lægemidlet administreres forkert.

”Der er desværre ingen hurtige løsninger på, hvordan man sikrer, at en patient tager sin medicin som aftalt. Det kan være nødvendigt at tage god tid til at snakke med patienten om, hvad der kan forbedre dennes adhærens, og gerne også tage emnet op flere gange i løbet af behandlingen, hvis det drejer sig om et langt medicinforløb. Det er også vigtigt at huske, at patienten er ekspert i sin egen livssituation, og derfor er det patientens motivation for at tage medicinen helt afgørende,” siger enhedschef Maria Ahrenfeldt.

Det er hyppigst teenagere og ældre personer, der ikke tager deres medicin som aftalt, men det kan også ske blandt andre patienter. Som læge er det vigtigt at være opmærksom på adhærens, fordi en forkert eller manglende brug af et lægemiddel kan medføre en forværring af sygdommen, nedsat livskvalitet, og øget dødelighed hos patienten. Desuden kan det også betyde, at der kommer flere udgifter til lægebesøg, indlæggelser med videre, som kunne have været undgået.

Hvis man tilstræber at behandlingen er så simpel og så billig som muligt, eller kan blive støttet i form af doseringsæsker og apps, kan det reducere manglende adhærens. Det samme kan uddannelse af patienterne i, hvad deres medicin gør, og hvordan den skal tages. Det er vigtigt at tale med dem om, om de kan få støtte via deres sociale netværk. Vær også opmærksom på, at danske apoteker tilbyder gratis medicin- og compliance-samtaler. Disse samtaler kan initieres af personalet på apoteket, eller ved skriftlig eller telefonisk henvisning fra en læge. Ved henvisning skal oplysninger om henvisende læge fremgå tydeligt og ”compliance-samtale på apotek” angives.

Læs månedsbladet Rationel Farmakoterapi 2, 2024