xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

4 forslag til at skabe en sund ungdomskultur

Snart ringer skoleklokken ud for eleverne til sidste skoledag, og skolerne skal til at forberede sig på næste skoleår. Det kan være en anledning til at se på, hvordan der kan skabes en sundere ungdomskultur for børn og unge uden alkohol- og nikotinprodukter, lyder det fra Sundhedsstyrelsen og interesseorganisationer på skoleområdet.

08 MAJ 2024

Der er stadig for mange unge, der begynder at drikke alkohol tidligt, og som drikker for meget. Derfor sender Sundhedsstyrelsen sammen med Danmarks Lærerforening, Skole & Forældre, Efterskoleforeningen og Danske Skoleelever en fælles appel til alle landets grundskoler og efterskoler om at sætte ind overfor alkohol og andre rusmidler. I brevet bliver skolerne opfordret til at tale med både eleverne og deres forældre om alkohol og tobak/nikotin i forbindelse med, at der er private fester eller arrangementer på skolen/efterskolen.

”Vi anbefaler, at skolerne opfordrer forældre til at holde private fester uden alkohol, og at forældrene er hjemme, når festerne bliver holdt. Nu er det jo snart sidste skoledag, og her råder vi skolerne til at fortælle forældrene og eleverne om skolens regler for dagen, og til at opfordre forældrene til at lave aftaler om alkohol og andre rusmidler med deres børn. Som Sundhedsstyrelse er vores anbefaling desuden, at dagen er alkoholfri”, siger enhedschef Niels Sandø.

I brevet er der fire konkrete forslag til, hvordan skolerne i fællesskab med eleverne og forældrene kan være med til at ændre på den alkohol- og rusmiddelkultur, der er blandt deres elever. De omfatter også tobak og nikotinprodukter som vapes og snus. Det overordnede budskab er, at den kulturændring vi ønsker, kun kan gennemføres med hjælp fra dem, der er tæt på eleverne til hverdag. Både skolerne og forældrene er vigtige for forandringen.

”Vores alkoholkultur er ikke hakket ind i sten. Den kan forandre sig, hvis vi alle sammen hjælper til. Flere steder i landet ser vi, at der er lokale initiativer, der viser vejen frem. Fx velgennemførte sidste skoledage uden alkohol og andre alkoholfrie arrangementer, hvor eleverne også bakker op. Men vi har simpelthen brug for skolerne. Og vi har brug for forældrene, hvis det skal lykkes” siger Niels Sandø.

Mange unge føler et pres fra andre for at drikke alkohol. Derfor er Sundhedsstyrelsen også glad for, at Danske Skoleelever er medunderskrivere af brevet og for at få elevernes stemmer med i den fælles appel:

”Det er så positivt, at Danske skoleelever bakker op om den udfordring, vi står med. De repræsenterer jo unge og kan også være med til at skabe sociale fællesskaber, der ikke er centreret om alkohol. Vi håber, at vi sammen med Danske Skoleelever og de øvrige afsendere af brevet kan sætte en fælles retning, der forbedrer vilkårene for elever”, siger Niels Sandø og fortsætter:

”Dialogen med eleverne er vigtig, for forandringen skal også komme fra dem. Men vi er samtidig også meget opmærksomme på, at ansvaret skal placeres hos de voksne og ikke hos eleverne. Det er og bliver forældrene og de voksnes ansvar at skabe rammerne for et godt ungeliv. Vi håber både skoler/efterskoler, forældre og elever vil bakke op, så vi sammen kan forbedre den alkoholkultur, der er i dag.

Ti gode råd til forældre om alkohol

Fire forslag til unges alkoholkultur

nummer et

Fester uden alkohol

De ældste elever og efterskoleelever har lyst til og behov for at more sig og feste. Det er derfor en fælles opgave for skolen/efterskolen i samarbejde med forældre at fremme, at fester blandt elever ikke involverer alkohol samt drøfte de dilemmaer, der kan være forbundet hermed. Det er vigtigt, at voksne omkring unge hjælper dem med at få et socialt fællesskab, der handler om at have det sjovt og godt sammen frem for at udvikle et fællesskab, hvor de mødes om at drikke og som ekskluderer børn og unge, der ikke drikker.
nummer to

Dialog med forældre og elever

Det er vigtigt, at skolen går i dialog med både forældre og elever om alkohol og tobak/nikotin. Skolerne opfordres til at arbejde for, at der laves aftaler om alkohol med forældre og elever i de enkelte klasser eller på efterskolen. Vi anbefaler at skolerne opfordrer til, at der ikke holdes private fester med alkohol, samt at forældre er hjemme, når festerne afholdes. Derudover er det vigtigt at formidle viden til forældre om, at det er afgørende for deres børns brug af alkohol og andre rusmidler, at forældrene går i dialog med eleverne om alkohol og udtrykker deres holdning til rusmidler. Det er vigtigt, at eleverne føler sig inkluderede i samtalen, da det er med til at gøre eleverne trygge ved at sige til, hvis regler og aftaler ikke overholdes.
nummer tre

Sidste skoledag

Sidste skoledag er en vigtig tradition, hvor unge glæder sig til at fejre afslutningen på deres grundskoleforløb / efterskole på en festlig måde. Det anbefales, at skolen opfordrer forældre til at tage en dialog med deres børn om sidste skoledag, herunder laver en aftale om alkohol. Skolen skal sætte rammerne for dagen og opfordres desuden til, at eleverne er med til at planlægge dagen. Der er gode erfaringer med at afholde en sidste skoledag uden alkohol på tværs af flere klasser eller skoler, hvor de samles til en dag med en masse attraktive aktiviteter og samvær. I kan søge inspiration til alkoholfrie aktiviteter i links nederst i brevet, og iværksæt gerne et samarbejde med fx SSP om planlægning af dagen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge under 18 år ikke drikker alkohol på sidste skoledag.
nummer fire

Fokus på alle former for tobak og nikotin

Nikotinprodukter som vapes og snus er skadelige for børn og unge, særligt da deres hjerner endnu ikke er færdigudviklede, og deres evne til at koncentrere sig og lære kan påvirkes negativt af nikotin. Derfor er det vigtigt, at forældre og lærere taler om alle former for tobaks- og nikotinprodukter, både med de enkelte elever, i klasserne og mellem forældre. Der kan med fordel samarbejdes med SSP, kommunale rygestoprådgivere eller rusmiddelkonsulenter om dette.