xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny e-læring om værdighedsredskab

Kom godt i gang med at bruge samtaleredskabet Værdighedshjulet i dialogen med ældre borgere ved at tage vores nye e-læringskursus.

03 OKT 2023

Hvordan har borgerne det egentlig? Oplever de at have indflydelse på deres hverdag? Drømmer de om at blive en del af et fællesskab? Savner borgerne kontakt med familien? Det er bare nogle af de spørgsmål, som Værdighedshjulet giver anledning til at stille.

Værdighedshjulet er et samtaleredskab til jer, der gerne vil sætte fokus på den enkelte borgers værdighed, trivsel, ønsker og behov på plejecentre og i hjemmeplejen. I vores nye e-læringskursus får I konkrete forslag til:

  • hvordan I kan bruge Værdighedshjulet
  • hvordan I bedst forbereder jer selv og borgeren på en samtale med Værdighedshjulet
  • hvad I skal gøre under selve samtalen for at skabe tryghed hos borgeren
  • hvordan I kan bruge jeres nye viden og igangsætte nye tiltag sammen med borgeren i borgerens hverdag, som vil skabe større glæde og opfylde borgerens behov.

E-læringen kan tages både af medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem. Kurset kan også være relevant at tage for nyansatte og ufaglærte. Kurset varer ca. 20 minutter og kan tages individuelt eller sammen i en gruppe. For at tilgå kurset vil du blive bedt om at oprette et gratis login.

En anderledes samtale

”Samtalen med udgangspunkt i Værdighedshjulet kan være en ny og lidt anderledes samtale at holde med borgeren. Derfor er jeg glad for, at vi har fået udviklet et e-læringskursus, som præsenterer Værdighedshjulet, og hvordan man kan bruge det i hverdagen, sådan at vi får spurgt de ældre borgere, hvad der er vigtigt for dem og derigennem styrke deres oplevelse af værdighed, når de modtager pleje,” siger sektionsleder Sara Louise Friis Rose.

Afprøvet i praksis

Værdighedshjulet er blevet afprøvet på række plejeenheder i 2021. Afprøvningen viser, at samtalen skaber glæde hos borgeren over at blive hørt og en større forståelse af borgeren hos medarbejderen. Samtidig styrkes relationen mellem borger og medarbejder.

Prøv e-læringsmodulet