xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Stadigt flere børn og unge udsættes for tvang i psykiatrien

Der bliver stadig brugt for meget tvang i psykiatrien, på trods af en lang indsats for at mindske brugen. Det viser Sundhedsstyrelsens nyeste gennemgang fra 2022. Det er særligt bekymrende, at brugen af tvang overfor børn og unge stiger.

24 MAJ 2023

5.632 voksne og 359 børn og unge under 18 år blev i 2022 udsat for tvang i psykiatrien. Det er henholdsvis 191 flere voksne og 25 flere børn sammenlignet med 2021. Brugen af tvang overfor børn og unge fortsætter dermed med at stige.

Den stigende brug af tvangsindlæggelser blandt børn og unge kan indikere, at børn og unge er mere syge, når de indlægges i psykiatrien. Årsagen kan blandt andet være, at psykisk lidelse blandt børn og unge ikke bliver opsporet, forebygget og behandlet tilstrækkeligt.

”Det er desværre en skidt udvikling, vi kan se. Der er stadig udfordringer med at få brugen af tvang i psykiatrien bragt ned, og vi er er meget bekymrende over, at brugen af tvang over for børn og unge fortsat stiger” siger enhedschef Agnethe Vale Nielsen, og fortsætter: ”Vi kan ikke se årsagerne til stigningen ud fra de data, vi har. Derfor er der et stort behov for at få mere viden om både årsager og hvilke indsatser, der virker på området, så vi kan vende udviklingen.” 

Antallet af voksne, der tvangsindlægges i psykiatrien, ligger også fortsat uændret højt, sammenlignet med monitoreringens start i 2011-2013. Også her er der brug for mere viden om, hvad der sker i borgerens forløb forud for tvangsindlæggelsen. Der er blandt andet brug for viden om, hvad der kendetegner de borgere, som hyppigt bliver tvangsindlagt og at få identificeret mulige risikofaktorer, samt for at undersøge hvilke muligheder der er for at sætte ind tidligere og forebygge tvangsindlæggelser.

”At mindske brugen af tvang er et fælles ansvar og en fælles opgave på tværs af myndighedsområder og sociale og sundhedsfaglige indsatser. Men det kræver, at vi har et bredere fokus på hele patientforløbet, hvis det skal lykkes” siger enhedschef Agnethe Vale Nielsen. 

Rapporten viser desuden særligt en stigning i antallet af gange, der anvendes fastholdelse og akut beroligende medicin med tvang, siden Sundhedsstyrelsen begyndte at måle brugen af tvang i 2011-2013. Udviklingen i bæltefikseringer, fastholdelse og akut beroligende med tvang varierer på tværs af regionerne. 

Rapporten: Monitorering af tvang i psykiatrien, Opgørelse for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022 (link til rapport samt bilag)

Nedslag i udvikling i anvendelsen af tvang

  • I 2022 blev i alt 359 børn og unge udsat for en eller flere tvangsforanstaltninger. Det er 25 flere børn og unge under 18 år, der har været udsat for tvang siden 2021. 
  • I 2022 blev i alt 5.632 voksne udsat for en eller flere tvangsforanstaltninger. Det er 191 flere voksne siden 2021.
  • I 2022 er 3.052 voksne blevet tvangsindlagt, hvilket er 30 flere end i 2021.
  • Der er over en årrække sket et fald i det samlede antal bæltefikseringer, og siden 2011-2013 er der særligt sket en reduktion i de langvarige bæltefikseringer på ca. 42% procent.
  • Flere personer bæltefikseres, fastholdes og får akut beroligende medicin med tvang i 2022, set i forhold til 2021.

 

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt på sundhedsområdet