xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nyt nationalt forum skal styrke smertebehandling

Smerteområdet skal fremover styrkes gennem et nyt nationalt koordinationsforum for styrket klinisk kvalitet på smerteområdet, der blandt andet skal se behovet for nye smerteanbefalinger. I første omgang skal det nye forum se på, hvilke lægemidler der er på smerteområdet, og hvad anbefalingerne skal være for brugen af dem.

07 JUN 2023

I Danmark har vi et højt forbrug af opioider, selv om forbruget har været faldende over de seneste år. Der er også et højt forbrug af andre smertestillende lægemidler, som fx paracetamol og NSAID. Opioider er vanedannende, og kan føre til afhængighed og en række andre bivirkninger. 

Sundhedsstyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på de eksisterende nationale kliniske anbefalinger for farmakologisk behandling af smerter og vurdere, om de stadig er relevante, eller om de skal erstattes af nye anbefalinger. Arbejdet går i gang i august 2023, og de første anbefalinger forventes udgivet i juni 2024. 

Smertefulde tilstande som slidgigt og lænderygsmerter er nogle af de sygdomme, der har det højeste antal planlagte og akutte indlæggelser, og det betyder også, at mange med disse tilstande får rigtig meget medicin. 

”Der er langt flere ekstra kontakter til alment praktiserende læge blandt personer med de tre muskel-skeletsygdomme lænderygsmerter, nakkesmerter og slidgigt. Det betyder, at rigtig mange mennesker, er på rigtig meget smertestillende medicin, ” siger chefkonsulent Simon Tarp, som også er forperson for arbejdsgruppen. 

Der er behov for nye anbefalinger ifølge flere faglige eksperter, fordi der er manglende fokus på bivirkninger og misbrug af smertestillende medicin i de nuværende anbefalinger.

”Vi har oplevet en stor efterspørgsel fra de faglige selskaber på, at der ses på de nationale evidensbaserede behandlingsanbefalinger. Det kom særligt til udtryk i forbindelse med en workshop om de nationale kliniske anbefalinger og retningslinjer om smertebehandling i december 2022, hvor fagpersonerne nævnte, at der var stor variation i praksis om, hvordan man behandler smerter med medicin. Her blev det fremhævet, at anbefalingerne for behandling med opioider, men også andre typer smertestillende medicin, bør kigges efter i sømmene,” siger Simon Tarp.  

Sundhedsstyrelsen har bedt følgende selskaber om at udpege medlemmer til arbejdsgruppen:

 • Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi 
 • Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
 • Dansk Neurologisk Selskab
 • Dansk Ortopædkirurgisk Selskab
 • Dansk Kirurgisk Selskab 
 • Dansk Reumatologisk Selskab
 • Dansk Sygeplejeselskab
 • Dansk Selskab for Fysioterapi
 • Danske Patienter 
 • Foreningen af Kroniske Smerteramte og Pårørende (FAKS) 

 

Det nationale koordinationsforum for styrket klinisk kvalitet på smerteområdet skal bestå af nationale, regionale og kommunale repræsentanter med driftsansvar og beslutningskompetencer. Det skal ledes af konstitueret enhedschef Maria Herlev Ahrenfeldt og skal dels rådgive Sundhedsstyrelsen om, hvilke evidensbaserede kliniske anbefalinger der er behov for, og dels kommentere på de udarbejdede anbefalinger.

Følgende organisationer er blevet bedt om at udpege medlemmer:

 • Danske Regioner 
 • Regionerne 
 • Kommunernes Landsforening 
 • Kommunerne
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
 • Lægevidenskabelige Selskaber 
 • Lægehåndbogen 
 • Lægemiddelstyrelsen 
 • Sundhedsdatastyrelsen 
 • Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram 
 • Praktiserende Lægers Organisation 
 • Danske Patienter 

Se kommissorier:

Kommissorium for udarbejdelse af NKA for farmakologisk behandling af smerter hos voksne

Kommissorium for Nationalt koordinationsforum for styrket klinisk kvalitet på smerteområdet

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt på sundhedsområdet