xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Bliv klogere på nye redskaber til ældreplejen på webinar og temadage

Nu åbner vi for tilmeldingen til temadage og webinar, som klæder dig på til at komme godt i gang med at bruge Værdighedshjulet og de nye redskaber til hjemlighed med det formål at styrke værdigheden i ældreplejen.

21 FEB 2023

I januar lancerede Videnscenter for værdig ældrepleje samtaleredskabet Værdighedshjulet og redskaber til at arbejde med hjemlighed i ældreplejen. Redskaber, der kan hjælpe plejepersonale i ældreplejen med at spørge ind til borgerens ønsker, behov og trivsel for at fremme oplevelsen af værdighed i hverdagen. I en travl hverdag kan de nye praksisnære redskaber gøre det nemmere at tage dialogen med borgerne om deres trivsel og oplevelse af hjemlighed og værdighed.

Nu kan du få viden og inspiration til at inddrage redskaberne i den daglige praksis på to temadage, hvor vi går i dybden med, hvordan redskaberne kan bruges i hverdagen. Du kan også vælge at deltage på vores webinar den 27. februar. Målgruppen er ledere og medarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen og andre interesserede.

Kom til temadag

Vi afholder to temadage om de nye redskaber i henholdsvis København den 25. april og Kolding den 8. maj. Her vil du møde vores projektledere og praksiseksperter foruden medarbejdere og ledere fra nogle af de plejecentre og hjemmeplejeenheder, der allerede har taget redskaberne i brug. Kom og bliv klogere på:

  • hvilken forskel de nye redskaber kan gøre – for borgerne og for medarbejderne
  • hvad din rolle som nøgleperson og ambassadør for implementeringen er
  • hvordan I gør det? Få konkret øvelse i brugen af redskaberne
  • hvilke erfaringer andre plejecentre og hjemmeplejeenheder har gjort sig med at inddrage redskaberne
  • hvordan I kan komme i gang med at tage redskaberne i brug
  • hvor der er mere viden at hente fx e-læring, workshops om værktøjer og andet, der kan støtte brugen af redskaberne i hverdagen.

Temadagene er målrettet jer, der skal arbejde med redskaberne tæt på borgerne. Intentionen er, at de medarbejdere, som deltager i temadagene, kan indtage en nøgleposition som ambassadører for implementeringen af redskaberne i deres respektive plejeenheder.

Tilmeld dig til temadagen den 25. april kl. 09.30 til 15.30 i København

Tilmeld dig temadagen den 8. maj kl. 09.30 til 15.30 i Kolding

Det er gratis at deltage, og pladserne fordeles efter først til mølle-princippet. Vær opmærksom på, at vi forbeholder os ret til ved overbooking at afvise interesserede, der tilmelder sig, men ikke tilhører målgruppen.

Se webinaret

Den 27. februar fra kl. 12.30-14 holder vi webinaret ”Styrk arbejdet med værdighed i ældreplejen”, hvor du kan få en indføring i:

  • hvilken forskel de nye redskaber kan gøre – for borgerne og for medarbejderne
  • hvilke erfaringer andre plejecentre og hjemmeplejeenheder har gjort sig med at inddrage redskaberne
  • hvordan I kan komme i gang med at tage redskaberne i brug.

Det er gratis at deltage. Tilmeld dig senest 27. februar kl. 12.30, eller se webinaret på Videnscenterets hjemmeside efterfølgende.

Tilmeld dig webinaret

Mere om Værdighedshjulet

Værdighedshjulet kan bruges i samtalen med en borger, som modtager pleje enten på plejecenter eller hjemmehjælp. Det kan bruges til at dreje snakken ind på vigtige temaer for borgerens trivsel, ønsker og behov, hvad enten man bor på plejehjem eller får hjælp i eget hjem.

Læs mere og hent Værdighedshjulet

Mere om redskaberne til hjemlighed

Redskaberne kan især bruges i hjemmeplejen til at sætte fokus på, hvad der har betydning for borgeren i hjemmet og for samarbejdet i hjemmet for på den måde at kunne understøtte, at borgeren fortsat føler sig som vært i eget hjem. Redskaberne består af ”Mit hjem-listen” og ”Diamanten”.

Læs mere, og hent redskaberne til hjemlighed

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vi har udskiftet det system, som vi udsender nyheder og pressemeddelelser med.

 

Vores pressemeddelelser og nyheder er nu opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt på ældreområdet