xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Antallet af personer med problematisk alkoholforbrug vil fremover blive målt ud fra CAGE-C-metoden

Monitoreringen af forekomsten af alkoholproblemer vil fremadrettet blive baseret på en spørgsmålsmetode, der kaldes CAGE-C. Hidtil har en anden metode, kaldet AUDIT, været grundlag for de hidtidige estimater. Den nye metode betyder, at der også vil blive ændret i betegnelserne for problematisk alkoholforbrug.

18 APR 2023

Statens Institut for Folkesundhed har foreslået Sundhedsstyrelsen, at monitoreringen af forekomsten af alkoholproblemer fremadrettet bliver baseret på en analysemetode, der bygger på spørgsmålsbatteriet CAGE-C, der allerede er benyttet i Den Nationale Sundhedsprofil. Her har det været brugt i perioden 2010 til 2021. Fremover vil Sundhedsstyrelsen gå over til denne metode i monitoreringen af antal personer med problematisk alkoholforbrug. 

”Det er meget vigtigt for os, at vi kan følge ændringerne på alkoholområdet. Derfor har vi fået udregnet antallet med alkoholproblemer tilbage fra 2010 med den nye metode, så vi kan sammenligne de nuværende antal med tidligere års og se udviklingen. Det er klart, at det vil kræve en tilvænning både for os og for fagfolk på området at gå over til den ny metode, fordi den både betyder nye målemetoder og andre betegnelser for alkoholforbruget. Men vi mener, at fordelene ved at skifte metode gør, at det er det værd”, siger sektionsleder Maja Bæksgaard Jørgensen.

Skiftet til den nye metode skyldes, at den har flere fordele. Den har vist høj validitet i forhold til at identificere personer med alkoholproblemer blandt danske hospitalspatienter. Sammenlignet med andre screeningsmetoder er spørgerammen også væsentligt kortere, altså består af færre spørgsmål, og den er derfor lettere at implementere i befolkningsundersøgelser. Endelig er CAGE-C valideret på dansk, og den har været brugt i Den Nationale Sundhedsprofil, og der er dermed sikkerhed for, at man kan få de data, som man ønsker ved at bruge den. 

I de tidligere undersøgelser af personer med alkoholproblemer har der været brugt betegnelser som ”skadeligt alkoholforbrug” og ”alkoholafhængighed”. Skadeligt forbrug har været defineret ved, at det medførte en grad af skade og diagnose, mens afhængighed kan karakteriseres som en neurologisk sygdom. I CAGE-C bruges der i stedet betegnelserne ”tegn på moderate alkoholproblemer” og ”tegn på svære alkoholproblemer”. De nye begreber kan ikke sammenlignes med de tidligere anvendte definitioner, fordi de bygger på nogle andre parametre. CAGE-C kan ikke anvendes til at stille de kliniske diagnoser: skadeligt alkoholforbrug eller afhængighed, men er associeret hermed. Der er således de samme karakteristika for personer, der indgår i grupperne ”skadeligt alkoholforbrug” og ”tegn på moderate alkoholproblemer” samt for grupperne ”alkoholafhængighed” og ”tegn på svære alkoholproblemer”.

Statens Institut for Folkesundhed har ud fra den nye metode estimeret, at der er 402.000 borgere, der har moderate alkoholproblemer og 67.000 borgere, der har svære alkoholproblemer. Der er flere mænd end kvinder med alkoholproblemer. I perioden 2010 til 2021 viser tallene, at andelen af borgere med alkoholproblemer er faldet, men da den danske befolkning samtidig vokser, er antallet af borgere med alkoholproblemer på samme niveau.

 

Bag om metoden

Statens Institut for Folkesundhed har nu lavet en analyse af anvendelse af CAGE-C og AUDIT til estimater af antallet af danskere med et alkoholproblem i Danmark. Analysen viser, at CAGE-C er effektiv til at identificere personer med alkoholproblemer og kan benyttes til at identificere personer med tegn på moderate alkoholproblemer og tegn på svære alkoholproblemer i den generelle befolkning via spørgeskemaundersøgelser. Der er en klar sammenhæng mellem CAGE-C score og både generel dødelighed og alkoholrelateret dødelighed. 

 

Estimeret antal personer i den voksne danske befolkning med tegn på moderate alkoholproblemer

År Antal med tegn på moderat alkoholproblem Andel af befolkningen 
2010 394.000 8,8%
2013 402.000  8,8%
2017 396.000 8,4%
2021 402.000 8,3%

 

Estimeret antal personer i den voksne danske befolkning med tegn på svært alkoholproblem 

År  Antal med tegn på svært alkoholproblem  Andel af befolkningen
2010 72.000 1,6%
2013 71.000 1,6%
2017 67.000 1,4%
2021 67.000 1,4%

Kilde: Antal danskere med et alkoholproblem. En analyse baseret på alkoholscreeningsværktøjet CAGE-C, Statens Institut for Folkesundhed ved SDU, 2023. Tabel 5 og 6.

Rapporten fra Statens Institut for Folkesundhed kan læses her:

Antal danskere med et alkoholproblem (sdu.dk)

 

Opdatering 20. april 2023: Der har været en tastefejl i sætningen, "I perioden 2020 til 2021 viser tallene, at andelen af borgere med alkoholproblemer er faldet ...". 2020 er blevet rettet til 2010.