xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kom til webinar om erfaringer med rehabilitering på ældreområdet

Sundhedsstyrelsen inviterer til webinar d. 11. november, hvor du kan høre om syv kommuners erfaringer med at samarbejde med private leverandører om rehabilitering på ældreområdet.

14 OKT 2021

Sundhedsstyrelsen har i 2019-2021 haft en forsøgsordning i syv kommuner, hvor borgere frit har kunnet vælge en privat leverandør til deres rehabiliteringsforløb. Formålet har været at få viden om, hvordan private leverandører kan varetage rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.

På webinaret kan du høre om nogle af hovedresultaterne fra den kommende evaluering af forsøgsordningen. Det gælder dels hvilken effekt rehabilitering har haft på borgernes trivsel og funktionsevne samt hvilke oplevelser de har haft med at have frit valg af leverandør og dels om erfaringerne om samarbejdet mellem kommuner og private leverandører. Derudover vil en kommune og to private leverandører fortælle om deres erfaringer med forsøgsordningen. Endelig vil du kunne se to film med fokus på medarbejderes og borgeres erfaringer.

”I forsøgene har man gjort sig umage med at afprøve nye samarbejdsmodeller og har fået mange gode erfaringer på tværs, i forhold til, hvordan man skaber bedre rehabilitering til borgere – uanset om de vælger offentligt eller privat leverandør,” fortæller sektionsleder i Enhed for Ældre og demens, Helle Stentoft Dalum.

Formålet med webinaret er, at medarbejdere i kommuner, organisationer eller foreninger, som arbejder med eller interesserer sig for rehabilitering efter servicelovens § 83 a kan lære af erfaringerne fra forsøgsordningen, herunder om forskellige samarbejdsmodeller mellem kommuner og private leverandører og hvad der kan bidrage til et godt samarbejde om rehabiliteringsforløb.

Alle kan deltage i webinaret, og deltagelse er gratis.

Sundhedsstyrelsen offentliggør inden webinaret evalueringen af forsøgsordningen, som Rambøll Management Consulting har udarbejdet.

Dato og tidspunkt: 11. november 2021, klokken 10.00-12.00.

Se program og tilmeld dig webinaret


Netværksdage for ledere og medarbejdere i ældreplejen

I forlængelse af webinaret åbner vi også for tilmelding til fire netværksdage, hvor ledere og medarbejdere, som arbejder med rehabilitering efter § 83 a i kommuner eller hos private leverandører, kan høre om og udveksle erfaringer med rehabiliteringsforløb.

 

Oplæggene vil bl.a. fokusere på styrkelse af datamodeller inden for rehabilitering, igangværende initiativer om rehabilitering i Sundhedsstyrelsen samt resultaterne af den nyligt gennemførte forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet.

Netværksdagene afholdes følgende dage og steder:

17. november i Fredericia (læs mere og tilmeld dig her)

 

18. november i Viborg (læs mere og tilmeld dig her)

 

22. november i Ringsted (læs mere og tilmeld dig her)

 

24. november i København (læs mere og tilmeld dig her)