xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ny handlingsplan skal forebygge udadreagerende adfærd i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag en handlingsplan, der skal forebygge udadreagerende adfærd hos borgere i ældreplejen og dermed sikre, at færre ansatte bliver udsat for vold og trusler om vold

12 APR 2019

Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø har hver tredje medarbejder på døgninstitutioner og i hjemmepleje været udsat for vold eller trusler om vold i 2018. 

Sundhedsstyrelsen har nu udarbejdet en handlingsplan, som skal forebygge og reducere udadreagerende adfærd i ældreplejen med særligt fokus på at skabe tryghed for både borgeren, medarbejderen og de pårørende. 

”Den udadreagerende adfærd er oftest udtryk for, at borgeren ikke trives, fordi de grundlæggende fysiske og psykologiske behov ikke er opfyldt. Det kan blandt andet skyldes fysiske eller psykiske forhold, fx at borgeren har smerter eller infektion eller ikke oplever at blive inkluderet i hverdagens aktiviteter på plejecentret. ” siger Mads Biering La Cour, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen. 

På trods af, at der allerede har været iværksat flere initiativer er der stadig behov  for at nedbringe antallet af vold og trusler om vold på arbejdsmiljøområdet og reducere udadreagerende adfærd på demensområdet. 

Handlingsplanen tager derfor afsæt i at skabe en fælles ramme, som i højere grad end i dag forener borgerens og medarbejderens perspektiv og situation. Handlingsplanen foreslår metoder og tilgange på både arbejdsmiljø- og demensområdet baseret på den nyeste viden og lovende erfaringer fra det daglige arbejde. Formålet er at skabe et fælles fagligt ståsted, som medarbejdere og ledere i ældreplejen kender og kan arbejde ud fra.  

Handlingsplanen er bygget op om fire indsatsområder med en række konkrete initiativer: 

 • Anbefalinger og inspiration til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen
  Formålet er at udarbejde anbefalinger og inspiration på området og efterfølgende gennemføre implementerings- og læringsforløb, som kan imødekomme borgernes og medarbejderes tryghed og trivsel i ældreplejen
 • Kompetenceudvikling i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen
  Formålet er at give medarbejdere og ledere relevant, faglig viden og praksisnære metoder inden for både demensområdet, det socialfaglige område og arbejdsmiljøområdet. 
 • Inspiration til at organisere plejen i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen
  Plejen kan fx organiseres ved at opsamle og formidle eksisterende indsatser og metoder på arbejdsmiljø- og demensområdet. Og ved at udbrede viden om metoder til at forebygge udadreagerende adfærd ved svære symptomer på demens. 
 • Tilpasse indretning og fysiske omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen
  Formålet er at skabe mere viden om de fysiske omgivelsers betydning. Fx kan sansestimuli, småteknologier, musik og natur være med til at styrke borgernes og medarbejdernes trivsel og tryghed. 

I løbet af de næste fire år udmøntes de forskellige initiativer under indsatsområderne.

Læs rapporten her