xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggende behandling mod HIV (PrEP)

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi skriver i årets sidste udgave om HIV Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), der er en forebyggende behandling mod HIV til personer, der er i særlig høj risiko for at blive smittet.

09 DEC 2019

PrEP er betegnelsen for en forebyggende behandling mod HIV-infektion med antiretroviral medicin. Medicinen skal tages, inden man risikerer at blive udsat for HIV. Siden januar 2019 har regionerne tilbudt PrEP til personer med særlig høj risiko for HIV-smitte. Tilbuddet blev indført på baggrund af en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. 

”PrEP er et vigtigt supplement til sikker sex, tidlig opsporing og effektiv behandling af HIV. Erfaringer fra udlandet viser, at PrEP behandling er en effektiv forebyggelse for grupper med særlig høj risiko for HIV-smitte. Der er set et betydeligt fald i antallet af nye HIV-infektioner efter, at PrEP behandling er indført. Og vi forventer at se samme positive udvikling i Danmark med et betydeligt fald i det årlige antal nysmittede med HIV,” siger afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen Asja Kunøe. 

Det er speciallæger i infektionsmedicin, der står for PrEP behandlingen. Men det er vigtigt, at alment praktiserende læger også har kendskab til tilbuddet, så de kan henvise personer i målgruppen til vurdering. Det kan være relevant for en mindre gruppe med en seksuel adfærd, der gør dem særligt udsatte for smitte med HIV. 

Før man starter i behandling med PrEP, skal man undersøges og blandt andet have kontrolleret sin lever- og nyrefunktion. Medicinen kan nemlig påvirke begge funktioner. Når man er i behandling, skal man regelmæssigt til kontrol for seksuelt overførte sygdomme inklusive HIV og løbende have kontrolleret sin nyrefunktion. Rent praktisk betyder det, at man skal møde op på en af de infektionsmedicinske afdelinger hver 3. måned til blodprøver, podning og medicinudlevering. I København kan man dog også få lægesamtaler, blodprøver og medicinudlevering på AIDS-fondets checkpoint, som har indgået samarbejde om udefunktion fra infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital.

Tilbuddet om PrEP behandling bliver evalueret i foråret 2020.  

Læs artiklen i Månedsblad for Rationel Farmakoterapi nr. 10, 2019: PrEP – et forebyggende tilbud mod HIV-infektion

Læs hele Månedsbladet