xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ambulante akutteams i psykiatrien giver en bedre hverdag

Fem regionale projekter med ambulante akutteams har medvirket til, at mennesker med akut psykisk sygdom kan opretholde et hverdagsliv med tilknytning til arbejdsmarkedet. Det viser en evaluering af projekterne.

19 DEC 2018

Fem regionale projekter med ambulante akutteams har medvirket til, at mennesker med akut psykisk sygdom kan opretholde et hverdagsliv med tilknytning til arbejdsmarkedet. Det viser en evaluering af projekterne.

Fem regionale projekter har i tre år fået penge til at afprøve ambulante akutteams i den regionale psykiatri. Et ambulant akutteam er en enhed, som tager ud fra psykiatrien og yder en intensiv behandling i patientens eget hjem eller nærmiljø. 

”Projekterne har været med til at give mennesker med akut psykisk sygdom en mulighed for at få hjælp og behandling, hvor de bor, i stedet for at blive indlagt. Det kan være en rigtig god mulighed for nogle patienter, og det kan være med til at bevare hverdagslivet, hvilket kan medvirke til, at man hurtigere kan komme sig”, siger Helene Probst, centerchef i Sundhedsstyrelsen. 

Evalueringen viser desuden, at patienterne er meget tilfredse med ordningen. De foretrækker at få behandling gennem ambulant akutteam frem for at blive indlagt, fordi forholdet mellem behandler og patienten med den psykiske lidelse bliver mere ligeværdigt og mindre stigmatiserende. Når behandlingen foregår i eget hjem, er de selv på hjemmebane og oplever dermed, at det er lettere at tale om det, der er svært.

”De ambulante akutteam har skabt større fokus på, hvor vigtigt det er med et alternativ til indlæggelse til de mennesker, som har behov for akut psykiatrisk behandling, men ikke er så syge, at indlæggelse er nødvendig”, siger Helene Probst, centerchef i Sundhedsstyrelsen. 

Sundhedspersonalet oplever også, at behandlingen bliver bedre, når den foregår i patientens eget hjem, fordi de bedre kan observere de forhold, der spiller ind på patientens situation. Dermed er det også lettere at støtte den enkelte til at kunne mestre sin egen situation, fordi støtten i højere grad kan tilpasses hverdagslivet. Det ambulante akutteam kan også aflaste patienter ved at tage kontakt til kommunen for dem.

I satspuljeaftalen for 2014-2017 blev der afsat 30 millioner kroner til at afprøve ambulante akutteams i den regionale psykiatri og til en tværgående evaluering af puljeprojekterne. Evalueringen er foretaget af DEFACTUM på vegne af Sundhedsstyrelsen.