xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Opfølgning på forløbstider på kræftområdet i 2. kvartal 2018

81% af alle kræftpatienter, der indgik i et pakkeforløb for kræft, kom i behandling inden for standardforløbstiden i 2. kvartal 2018.

31 AUG 2018

81% af alle kræftpatienter, der indgik i et pakkeforløb for kræft, kom i behandling inden for standardforløbstiden i 2. kvartal 2018.

”Vi synes overordnet, at det går godt med kræftpakkerne. Der er dog forskel mellem de forskellige kræftsygdomme, og der er stadig plads til forbedring nogen steder. Det tager vi op med regionerne, og desuden følger vi udviklingen tæt”, siger enhedschef Janet Samuel.

Sundhedsstyrelsens opgave er at følge, hvordan det går med at få patienter med mistanke om kræft undersøgt og behandlet indenfor standardforløbstiderne.

”En række patienter har andre konkurrerende sygdomme, særligt komplicerede forløb eller et ønske om ekstra betænkningstid før en kræftbehandling, og her er det vigtigt, at der tages individuelle hensyn. Derfor er det ikke alle patienter, der skal have et standardforløb. Det er vigtigt at slå fast. Og en længere forløbstid betyder ikke nødvendigvis unødig ventetid”, siger Janet Samuel.

Resultater for 2. kvartal 2018

  • I 2. kvartal 2018 blev over 34.000 patienter undersøgt i pakkeforløb for mistanken om en kræftsygdom
  • For næsten 8.750 af disse patienter viste undersøgelserne, at de havde kræft, eller at der fortsat var mistanke om kræft
  • 81% af alle kræftpatienter, der gennemførte et pakkeforløb for kræft i 2. kvartal 2018, kom i behandling inden for standardforløbstiden. Det svarer til over 5.100 patienter.

Sundhedsdatastyrelsen har opgjort tallene for forløbstiderne på kræftområdet, 2. kvartal 2018. 

Sundhedsstyrelsens kommentering af monitorering af forløbstider på kræftområdet, 2. kvartal 2018

Sundhedsstyrelsen hjemmeside om pakkeforløb