xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gode resultater med bæltefrie afdelinger i psykiatrien

Med en målrettet indsats er det muligt næsten helt at undgå bæltefikseringer. Det viser evalueringen af satspuljeprojektet ”Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger i psykiatrien”.

09 OKT 2018

Med en målrettet indsats er det muligt næsten helt at undgå bæltefikseringer. Det viser evalueringen af satspuljeprojektet ”Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger i psykiatrien”. 

Sundhedsstyrelsen har fået undersøgt, hvad der skal til for, at et dansk psykiatrisk døgnafsnit kan bringe brugen af bæltefikseringer ned, og hvad der særligt virker i forhold til at bruge færre bæltefikseringer.

Evalueringen viser, at rigtig mange bæltefikseringer på de seks deltagende projektafsnit kunne undgås med de rette tiltag, selvom en helt bæltefri psykiatri kan være svær at opnå. I fire ud af seks afdelinger er der efter projektet væsentligt færre bæltefikseringer, og to afdelinger er lykkedes med at blive helt eller næsten helt bæltefri. Samtidig er brugen af andre former for tvang ikke steget hos de deltagende projekter. 

Samtidig har der været færre bæltefikseringer på naboafsnit, som ikke var direkte involveret i projektet. Det tyder på, at et fokus på at nedbringe anvendelsen af bæltefiksering rækker ud over de seks projektafsnit, men også på, at bæltefikseringerne ikke blot er blevet flyttet fra de deltagende projektafsnit til andre afsnit. 

”Vi er glade for at se, at det med de rette indsatser kan lade sig gøre at undgå bæltefikseringer. Vi er i Sundhedsstyrelsen meget optagede af arbejdet med at få nedbragt brugen af tvang i psykiatrien, så det er meget nyttig viden, vi får i evalueringen”, siger Kirsten Hansen, sektionsleder i Center for Planlægning i Sundhedsstyrelsen. 

Det er DEFACTUM og COWI, der har foretaget evalueringen for Sundhedsstyrelsen.

Erfaringerne fra satspuljeprojektet Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger i psykiatrien er et vigtigt skridt i retning af at nå målsætningen om at halvere brugen af bæltefikseringer i psykiatrien inden 2020, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indgik en aftale med Danske Regioner om i 2014. Målsætningen om at bringe brugen af tvang ned er helt central for, at psykiatriske patienter får en behandling af høj kvalitet, og tvang skal altid bruges så skånsomt som muligt for at tage hensyn til patienten. 

Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i brugen af tvang tæt. Hvert halve år offentliggøres data for udviklingen, og Sundhedsstyrelsen kommenterer på udviklingen det seneste år. Udviklingen følges og drøftes i Task Force for Psykiatriområdet, der fungerer som et nationalt forum, der skal understøtte videndeling og spredning af bedste praksis på området.