xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Færre patienter med kræft fik behandling til den fastsatte tid i 2017

77 % af alle de patienter med kræft, der indgik i et pakkeforløb, kom i behandling inden for standardforløbstiden i 2017. Det er 3 procentpoint færre end året før. Det er særligt tal for 2. kvartal 2017, som skiller sig negativt ud, mens de øvrige kvartaler af året lå på et normalt niveau, vurderet ud fra tidligere år.

18 MAJ 2018

77 % af alle de patienter med kræft, der indgik i et pakkeforløb, kom i behandling inden for standardforløbstiden i 2017. Det er 3 procentpoint færre end året før. Det er særligt tal for 2. kvartal 2017, som skiller sig negativt ud, mens de øvrige kvartaler af året lå på et normalt niveau, vurderet ud fra tidligere år.

”Tallene for 2017 tyder på, at andet kvartal har betydning for den samlede opgørelse for 2017, fordi de trækker ned på andelen af patienter, der i hele 2017 gennemførte pakkeforløbet indenfor standardforløbstiden. I tredje og fjerde kvartal samme år er både antallet af registreringer og andelen af patienter, der gennemførte pakkeforløbet inden for standardforløbstiden, tilbage på niveau med tidligere kvartaler. Det er positivt, at vi efter det lavere niveau i 2. kvartal, efterfølgende har set en normalisering i de to efterfølgende kvartaler.” siger enhedschef Janet Samuel.

Endvidere siger Janet Samuel, ”Det er vigtigt at slå fast, at det ikke er alle patienter, der skal have et standardforløb. En række patienter har andre konkurrerende sygdomme eller har et særligt kompliceret forløb, og her skal man tage særlige individuelle hensyn.”

Sundhedsstyrelsen følger løbende, hvordan det går med at få patienter med mistanke om kræft undersøgt og behandlet indenfor de angivne forløbstider. Sundhedsstyrelsens vurdering er, at der fortsat er plads til forbedring på en række områder, og vil derfor bede regionerne om at redegøre for udvalgte pakkeforløb. 

Resultater for 2017

  • I 2017 begyndte over 128.000 patienter i et pakkeforløb for at blive udredt for, om de havde kræft. 
  • For 33.000 af disse patienter viste undersøgelserne, at de havde kræft, eller at der fortsat var mistanke om kræft. 
  • 23.000 patienter ud af de 33.000 patienter færdiggjorde deres pakkeforløb, og i 77 % af disse tilfælde blev patienterne behandlet indenfor standardforløbstiden. 
  • I 2016 var andelen af forløb, der blev gennemført indenfor standardforløbstiden 80 %. 
  • Både antallet af patienter der blev visteret til et pakkeforløb og antallet af patienter der gennemførte et pakkeforløb i 2017 er steget i forhold til 2016.

Monitorering af forløbstider på kræftområdet, årsrapport 2017

Opgørelse over 2017 på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside