xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsen udgiver revideret visitations­retningslinje til kirurgisk behandling af svær fedme

Visitationsretningslinjen sætter rammerne for, hvornår en person kan henvises til vurdering i offentligt regi med henblik på fedmekirurgi samt hvilke forhold der skal tages i betragtning forud for tilbud om et fedmekirurgisk indgreb.

19 MAJ 2017

Visitationsretningslinjen sætter rammerne for, hvornår en person kan henvises til vurdering i offentligt regi med henblik på fedmekirurgi, samt hvilke forhold der skal tages i betragtning forud for tilbud om et fedmekirurgisk indgreb.

Et konkret tilbud om fedmekirurgi forudsætter blandt andet, at der er gennemført et grundigt individuelt medicinsk behandlingsprogram, og at patienten er vurderet af et tværfagligt multidisciplinært team. Det vil sige, at der er foretaget en nøje individuel vurdering af patienten i forhold til, om der er forhold, som kan øge faren for komplikationer ved operationen, eller som på anden vis kan bidrage til den samlede vurdering af, om fedmekirurgi vil være det bedste tilbud til den pågældende person. 

Det vil altid bero på en individuel vurdering i det multidisciplinære team (MDT) om en konkret patient kan tilbydes fedmekirurgisk operation, uanset om alle kriterier er opfyldt eller ej.

Visitationsretningslinjen tager udgangspunkt i den gennemgang af evidensen, som blev gennemført under arbejdet med Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for fedmekirurgi. Samtidig tager den højde for rammerne i aftalen om regionernes økonomi for 2017.

Visitationsretningslinjen er udarbejdet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og regionerne.

Denne retningslinje erstatter de nuværende "Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet" fra 2010 og træder i kraft pr. 1. juli 2017. 

Faglig visitationsretningslinje - Visitation til kirurgisk behandling af svær fedme