xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pulje skal styrke indsatsen mod ensomhed hos ældre mennesker

Ensomhed er en del af tilværelsen for hver fjerde ældre i Danmark. Kommuner kan nu søge en ny pulje til indsatser, som skal modvirke ensomhed hos de ældre mennesker, der får meget hjemmehjælp.

04 OKT 2016

Ensomhed er en del af tilværelsen for hver fjerde ældre i Danmark. Kommuner kan nu søge en ny pulje til indsatser, som skal modvirke ensomhed hos de ældre mennesker, der får meget hjemmehjælp.

Ældre mennesker, der modtager hjemmehjælp, er i særlig risiko for at opleve ensomhed. Det hænger typisk sammen med, at de har et dårligt helbred og kan have haft tab tæt inde på livet. Det kan gøre det vanskeligt at fastholde og styrke sociale relationer. Derfor støtter en ny pulje, at kommuner i samarbejde med frivillige organisationer udvikler projekter, der afprøver nye metoder og redskaber til at forebygge eller mindske ensomhed hos ældre mennesker med meget hjemmehjælp.

”Ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte. Ensomhed hænger sammen med lavere selvværd, utryghed og øget forekomst af hjertekarsygdomme, foruden Alzheimer og symptomer på depression. Vi ved også, at ensomhed hænger sammen med forhøjet dødelighed, flere besøg hos lægen og flere hospitalsindlæggelser”, siger Louise Scheel Thomasen, projektleder i Sundhedsstyrelsen.

Hjemmeplejen har gennem deres løbende kontakt med ældre en unik mulighed for at støtte de ældre mennesker, der er ensomme, i at deltage i forebyggende og sociale aktiviteter. Puljen sætter derfor fokus på, hvordan hjemmeplejen kan spille en rolle i forhold til at finde og hjælpe ældre mennesker, der oplever ensomhed, ind i nye fællesskaber, enten i lokalsamfundet eller hjemme hos dem selv. 

Information om puljen

Puljen kan søges af en eller flere kommuner i samarbejde med frivillige aktører. Der er afsat i alt 30 mio. kroner i perioden 2017-2019.

Ansøgningsfristen er 29. november 2016.

Læs mere om puljen

Initiativ om styrket indsats mod ensomhed er en del af Aftalen om fremtidens hjemmehjælp fra 2014.

Afdækning og inspirationskatalog

En afdækning, der er foretaget af Marselisborg for Sundhedsstyrelsen viser, at selvom man ofte har besøg af en hjemmehjælper, så er det ikke nok til at afhjælpe ensomhed fuldt ud. I stedet er der blandt andet behov for at skabe mere systematiserede arbejdsgange for at styrke arbejdet med at komme ensomhed til livs, både internt i hjemmeplejen og i et samspil med frivillige aktører: Styrket indsats mod ensomhed hos ældre mennesker med meget hjemmehjælp

I forbindelse med afdækningen er der også udgivet et inspirationskatalog. Det beskriver tiltag, der har fokus på ensomhed, på samspillet mellem hjemmeplejen og frivillige aktører og på at styrke de sociale netværk og sociale færdigheder hos den enkelte hjemmehjælpsmodtager.