xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fem kommuner skal afprøve ny målrettet pleje af beboere med demens

Sundhedsstyrelsen har udvalgt fem kommuner til at afprøve en ny model for målrettet pleje af beboere med demens og adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens (BPSD). En lignende model har vist sig at være en stor succes i Sverige.

22 AUG 2016

Sundhedsstyrelsen har udvalgt fem kommuner til at afprøve en ny model for målrettet pleje af beboere med demens og adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens. En lignende model har vist sig at være en stor succes i Sverige.

Faxe, Greve, Hedensted, København og Næstved Kommune skal afprøve en ny model til at målrette plejen af beboere med demens og samtidige adfærdsmæssige og psykiske symptomer, også kaldet BPSD for Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. Modellen er inspireret af erfaringer fra Sverige, som har opnået gode resultater. I Danmark skal modellen afprøves på omkring 800 beboere fordelt på 24 plejecentre i kommunerne.

Et centralt element i modellen er et IT-værktøj, der gør det muligt at registrere BPSD hos beboere, der har demens eller symptomer på demens.

”BPSD-syptomer skal ses som et udtryk for fysisk eller psykisk mistrivsel hos beboeren. Modellen gør det muligt at identificere disse adfærdsmæssige eller psykiske symptomer hos beboeren. Medarbejderne kan herefter målrette beboerens pleje for at reducere symptomerne og forebygge, at beboeren får de her symptomer igen. Formålet er hermed at øge beboernes livskvalitet,” siger projektleder Sara Louise Friis Rose.

Modellen hjælper medarbejderne på plejecentrene med at identificere og drøfte symptomer på et tværfagligt møde og dernæst iværksætte indsatser for beboeren. Modellen skaber også kontinuitet i plejen ved at strukturere samarbejdet mellem medarbejderne. 

Formålet med den nye model for plejen er at forbedre livskvaliteten for beboere med demens eller symptomer på demens ved at nedbringe forekomsten af BPSD.

Du kan læse mere om målrettet pleje af beboere med demens og BPSD