xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Visitations­retningslinjer på hjerneskade­området

Sundhedsstyrelsen udgiver to faglige visitationsretningslinjer for genoptræning og rehabilitering til voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade.

19 DEC 2014

Sundhedsstyrelsen udgiver to faglige visitationsretningslinjer for genoptræning og rehabilitering til voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade. 

Visitationsretningslinjerne skal sikre, at alle patienter, der har fået en erhvervet hjerneskade, tilbydes en indsats på det rette specialiseringsniveau i forhold til deres genoptrænings- og rehabiliteringsbehov. Derudover sætter visitationsretningslinjerne fokus på samarbejdet mellem sygehus, kommune og almen praksis. 

Visitationsretningslinjerne omfatter personer med erhvervet hjerneskade, der har behov for genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser i forlængelse af behandling på sygehuset, og som udskrives med en genoptræningsplan.

Målgruppen for visitationsretningslinjerne er det personale på sygehusene, som udarbejder genoptræningsplaner til patienter efter hjerneskade, samt de fagpersoner i kommunerne, der visiterer patienter til genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser efter udskrivning fra sygehus.  

Retningslinjerne henvender sig derudover til de planlæggere og beslutningstagere i kommuner og regioner, som har ansvaret for den overordnede planlægning af genoptræning og rehabilitering. Herudover dem, der koordinerer sundhedsindsatsen med indsatser på det sociale område, specialundervisningsområdet, beskæftigelsesområdet og uddannelsesområdet. 

Visitationsretningslinjerne er et led af opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen, der pegede på behovet for at øge fagligheden og kvaliteten i genoptræningen og rehabiliteringen til personer med erhvervet hjerneskade.

Links

Genoptræning og rehabilitering til børn og unge med erhvervet hjerneskade - en faglig visitationsretningslinje

Genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade - en faglig visitationsretningslinje

2. november 2023: Genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade - en faglig visitationsretningslinje

 

For at adressere nogle af de udfordringer, som servicetjekket fremlagde, har Sundhedsstyrelsen, med bidrag fra en arbejdsgruppe2 , revideret den faglige visitationsretningslinje for genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade (2014) og forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade (2011). Det er i arbejdet besluttet, at de to publikationer samles til én: ’Anbefalinger for tværsektorielle forløb ved genoptræning og rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade’.