xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English
Influenzavaccination

Influenzavaccination: et tilbud til udvalgte grupper hvert år fra 1. oktober til 15. januar

Hvem får tilbudt vaccination

Influenza er en virusinfektion, der kan ramme alle. Influenza er hyppigst i vintersæsonen. For nogle kan sygdommen være særligt alvorlig og udvikle sig livstruende.Hver år fra 1. oktober kan du gratis blive vaccineret mod influenza, hvis du er fyldt 65 år, er gravid i 2. eller 3. trimester, lever med en kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at sundheds- og plejepersonale og børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret mod influenza.

Information

1. Hvorfor er det vigtigt at blive vaccineret mod influenza?

Hver vinter bliver mange mennesker i Danmark ramt af influenza. Nogle år kan vi konstatere så mange tilfælde af influenza, at der er tale om en epidemi. Når det sker, kan op til 20 % af befolkningen blive ramt af sygdommen, der er meget smitsom og kan udvikle sig livstruende for personer, der er i særlig risiko.

Hvert år dør omkring 1.000-2.000 personer i Danmark på grund af komplikationer efter influenza. Immunforsvaret svækkes naturligt med alderen, og derfor er det typisk ældre, der får komplikationer, hvis de bliver smittet med influenza. På samme måde kan kronisk syge og andre personer i særlig risiko få alvorlige sygdomsforløb. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver vaccineret mod influenza, hvis du tilhører en af disse grupper – også selvom du føler sig sund og rask.

Når du bliver vaccineret, mindsker du risikoen for at blive syg af influenza og derfor også risikoen for at smitte dem, du omgås.

2. Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination?

Herunder kan du se, hvem der er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne, kan du kontakte lægen, som kan hjælpe med at vurdere, om vaccinationen er relevant for dig.

Følgende borgere var omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination i sæsonen 2022/23:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2023
 • Personer, der lever med kroniske sygdomme som:
  - Kronisk lungesygdom
  - Hjerte- og karsygdomme (undtaget velreguleret forhøjet blodtryk)
  - Diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  - Medfødt eller erhvervet immundefekt
  - Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  - Kronisk lever- eller nyresvigt
  - Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svær overvægt (BMI over 35)
 • Førtidspensionister
 • Immunsvækkede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering
 • Børn på 2 år til og med 6 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har tæt kontakt med personer i øget risiko for alvorligt forløb med influenza i forbindelse med opgaver inden for pleje, omsorg og behandling
 • Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Husstandskontakter til børn i øget risiko

3. Hvad er influenza?

Influenza er en luftvejs-virus, som smitter gennem små dråber fra hoste, nys og overflader, der er blevet forurenet med virus, eksempelvis dørhåndtag, telefoner og andre kontaktpunkter. Ligesom det gælder ved mange andre luftvejssygdomme. Hvis du eksempelvis har virus på hænderne og efterfølgende rører dig selv i øjet, ved munden eller næsen, kan du blive smittet.

Influenza viser sig ved pludselig feber (over 38°C), muskelsmerter, kulderystelser, hovedpine, ondt i halsen og i nogle tilfælde opkastning og diarré. Sygdommen varer typisk i 4-5 dage og i nogle tilfælde 1-2 uger. For ældre og andre personer i særlig risiko kan sygdommen dog udvikle sig mere alvorligt og føre til hospitalsindlæggelse og i værste fald død.

Der er flere andre luftvejsvira, som giver luftvejsinfektioner med symptomer, som kan variere fra mild forkølelse til alvorlig sygdom, og det kan være svært at skelne symptomerne på influenza fra symptomerne på andre luftvejsinfektioner. De fleste tilfælde er milde og går over af sig selv uden behandling.

Influenza kan forebygges på to måder. For det første kan du mindske smitterisikoen for dig selv og andre ved at følge Sundhedsstyrelsens hygiejneråd:

 • Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer på sygdom
 • Vask hænder ofte eller brug håndsprit
 • Gør rent og hav særlig fokus på steder, som mange mennesker rører ved
 • Luft ud ofte og skab gennemtræk
 • Host/nys i ærmet

For det andet kan influenza forebygges med en vaccination. Er du omfattet af det gratis influenza-vaccinationstilbud, fyldt 65 år, bør du overveje denne mulighed.

Hvis du har tæt kontakt til personer, som er i øget risiko for et alvorligt forløb eller som du ved ikke kan få fuld effekt af vaccination (fx organ- eller knoglemarvstransplanterede), kan det også være en god ide at blive vaccineret mod influenza for at beskytte andre.   

Læs mere om influenza

4. Hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at sundheds- og plejepersonale vaccineres?

Sundheds- og plejepersonale har deres daglige gang blandt patienter og andre borgere i særlig risiko.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger og andet sundheds- og plejefagligt personale med kontakt til patienter, der er i særlig risiko for alvorlig influenzasygdom, bliver vaccineret. Både for at beskytte sig selv mod influenza, men også for at beskytte borgere og patienter. 

5. Hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret?

Hos langt de fleste børn er influenza en mild infektion med et ukompliceret forløb. Men en lille andel af de smittede børn kan få komplikationer i luftvejene i form af nedre luftvejsinfektioner eller forværring af astma, som kan kræve, at man tilses af en læge og eventuelt indlægges. Det er dog sjældent, at børn dør af influenza.

Trivslen i mange børnefamilier har under influenza-epidemien været presset af mange hjemsendelser og sygedage. Ved at vaccinere de 2-6 årige, er håbet, at vi kan  kunne forebygge yderligere sygdom og bekymring i familierne og at forhindre fravær, isolation og brud på hverdagen blandt både børn, men også øvrige familiemedlemmer, som børnene kan smitte. Herunder de helt små søskende, som risikerer at blive alvorligt syge af influenza.  

Endelig spiller Mmindre børn spiller en stor rolle i spredningen af influenza i samfundet, da de er meget smitsomme, når de har influenza. Samtidig møder de mange mennesker i løbet af en dag, som kan blive smittet, hvis de kommer i kontakt med barnet. Derfor kan vi, ved at vaccinere børn i alderen 2-6 år, i formentlig forebygge mange influenzatilfælde i den samlede befolkning., Det gælder  herunder formodentlig også tilfælde i sårbare grupper, der kan blive alvorligt syge af influenza.

 

6. Om vaccinationen mod influenza

Influenzavirus findes i forskellige varianter, og virussen ændrer sig løbende. Fordi influenzatyperne hele tiden ændrer sig, skal du vaccineres hvert år for at være beskyttet. Derfor er du heller ikke fuldt beskyttet mod influenza den kommende sæson, selvom du blev vaccineret mod influenza sidste år. Der er ingen risiko for, at vaccinen giver dig influenza.

Hvert år udvikles der en ny influenzavaccine, hvor man prøver at matche vaccinen til de typer af influenza, der er i omløb i den nye sæson. Vaccinen bliver lavet på baggrund af en vurdering fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Den hyppigste bivirkning ved influenzavaccination er ømhed der, hvor du er blevet stukket. Mindre hyppige bivirkninger er utilpashed og muskelsmerter. Influenzavaccinationens bivirkninger overvåges over hele verden, og der er rapporteret meget få tilfælde af alvorlige bivirkninger.

Læs den medicinske teknologivurdering (MTV) og andre relevante dokumenter om influenzavaccination her

Læs Sundhedsstyrelsens indstilling vedr. målgrupper for influenzavaccination i sæson 2022/23 her