xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Til sundhedsprofessionelle: Redskaber til sundhedsplejen

Her gennemgås motivationen for de ekstra tilbud fx social ulighed i mad- og måltidsvaner, samtidig med de pædagogiske forudsætninger, og hvordan sundhedsplejen kan omsætte disse med digitale illustrative redskaber, som forældrene kan bruge.

Baggrund og praksis

Baggrund og praksis ·Gode mad- og måltidsvaner i familier med børn i alderen 8 måneder til 3 år

Inspiration til sundhedsplejerskens besøg målrettet familier med anden etnisk baggrund end dansk og/eller kort uddannelse

Baggrund og praksis (33 sider) - version TRYK

Baggrund og praksis (33 sider) - version WEB

Denne vejledning gennemgår, hvordan sundhedsplejersker kan anvende det udviklede materiale og gennemføre besøg og andre tilbud til familier med børn på mellem 8 måneder og 3 år, hvor sundhedsplejen vurderer, der er behov for inspiration og støtte til at opnå sundere mad- og måltidsvaner. 

Indhold

  1. Hvad er formålet med at styrke sundhedsplejerskens indsats?
  2. Den pædagogiske tilgang
  3. Materialer til rådighed for sundhedsplejersken
  4. Målgrupperne
  5. Sundhedsplejerskens arenaer
  6. Opmærksomhedspunkter

 

Trykfiler 

Specifikationer til trykfiler 

 

QR-koder

QR: Overblik over samtlige materialer - version TRYK

QR: Overblik over samtlige materialer - version WEB

 

Opskriftskort

Opskriftskort - version TRYK

Opskriftskort - version WEB

 

Indkøbsguide  

"Når I køber ind" - indkøbsguide - version TRYK

"Når I køber ind" - indkøbsguide - version WEB

 

Madhjul

Madhjul stickers Preview

Madhjul stickers Version TRYK

Madhjul WEB

Madhjul WEB 2 sider 

Madhjul stanseform

 

Aftalekort

Aftalekort 01 TRYK

Aftalekort 02 TRYK

 

Inspirationskort

Inspirationskort æske PREVIEW

Inspirationskort æske TRYK

Inspirationskort MOCKUP

Inspirationskort TRYK

 

Link til bestilling

Gå til bestilling her 

Vær venligst opmærksom på, at opskriftskortene IKKE er trykt til udlevering i familierne, men i et oplag, der sikrer, at alle sundhedsplejersker kan få et sæt hver til at vise familierne i besøget. Der kan derfor kun bestilles til det antal sundhedsplejersker, der er ansat i kommunen plus maks. 8 ekstra til kommende nyansatte.

 


 

Baggrundsmateriale

Små børns kost - relation til sociale forskelle

Denne rapport beskriver sammenhænge mellem mors uddannelsesniveau og kosten blandt små børn, 9-36 måneder. Rapporten har været med til at danne baggrund for informationsindsatsen målrettet grupper i Danmark med lavere social status og er finasieret af Sundhedsstyrelsen.

Ellen Trolle, Seniorforsker, DTU Fødevareinstituttet og Sofie Pødenphant Jensen, PhD, statistiker, DTU Computer

Maj 2019

Små børns kost – relation til sociale forskelle

 

Mad og spisning blandt småbørnsfamilier: forskningsresultater

Mad og spisning blandt småbørnsfamilier i Danmark med etnisk minoritetsbaggrund. Overblik over forskningsresultaterne fra nyere, dansk madsociologisk forskning

Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Annemette Ljungdalh Nielsen, november 2018.

Denne rapport præsenterer et samlet overblik over forfatterens forskning indenfor området madsociologi med fokus på småbørnsfamilier med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark. Rapporten har fungeret som input til Sundhedsstyrelsens arbejde med at udvikle sundhedsindsatsen målrettet etniske minoriteter i Danmark.

Mad og spisning blandt småbørnsfamilier: forskningsresultater

 

Mad- og måltidsvaner hos småbørn: litteraturgennemgang 

Mad- og måltidsvaner hos småbørn i danske familier med kort uddannelsesbaggrund og i familier bosiddende i Danmark med anden etnisk baggrund end dansk

Litteraturreview er udarbejdet af Katherine O’Doherty Jensen for Sundhedsstyrelsen 2019

Litteraturreviewet, som er udført for Sundhedsstyrelsen, skal opfylde følgende formål:

  1. At klarlægge i hvilket omfang den eksisterende samfundsvidenskabelige forskning belyser mad-og måltidsvaner hos småbørn i danske familier med kort uddannelsesbaggrund og blandt familier bosiddende i Danmark med anden etnisk baggrund end dansk.
  2. At analysere og sammenfatte de eksisterende forskningsresultater om mad- og måltidsvaner hos småbørn, der tilhører ovennævnte befolkningsgrupper.

Mad- og måltidsvaner hos småbørn: litteraturgennemgang 

 

Opdateret 31 MAJ 2022