xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Webinar: Få sansestimuli på dagsordenen i ældreplejen

På dette webinar kan du blive inspireret til at integrere sansestimuli i jeres daglige praksis i ældreplejen.

Sanserne har stor betydning for vores trivsel og livskvalitet. Når man bliver ældre eller får en demenssygdom, kan det udfordre evnen til at sortere og bearbejde sanseindtryk. Derfor er det vigtigt, at vi har et fagligt blik for borgerens sansebehov i ældreplejen.

Webinaret giver dig og dine kollegaer indsigt i:

  • Hvorfor sanserne og sansestimulering er vigtigt for trivslen og adfærden hos ældre og mennesker med demens.
  • Hvordan I kan tilpasse omgivelser og sanseindtrykkene til borgerens sansebehov, med værktøjer der er lette at implementere og det der er til rådighed i hverdagen.
  • Hvordan I kan arbejde fagligt med stemning og musikalitet.
  • Gode råd og erfaringer fra erfaringsopsamlingen fra 14 kommuner, der har afprøvet indsatser om sansestimuli og demensvenlig indretning i perioden 2019-2022.

Du kan glæde dig til spændende oplæg fra Jonas Holsbæk, ergoterapeut og konsulent i demens og værdighed, og musikterapeut og professor Hanne Mette Ridder fra Aalborg Universitet.

Målgruppe

Webinaret er målrettet ledere og medarbejdere i ældreplejen, der har ansvar for udvikling af faglighed og kvalitet. Andre interesserede er også velkomne.

Se Webinaret her

 

Se Jonas Holsbæks præsentation

Se Hanne Ridders præsentation