xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Konference om den nationale sundhedsprofil

Er antallet af rygere faldet? Drikker de unge mindre? Er den sociale ulighed i sundhed mindsket? Det er blot nogle af de spørgsmål, du kan få svar på, når Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Danske Regioner præsenterer nye nationale tal for, hvordan danskernes sundhed har udviklet sig siden 2010.

Sundhedsprofil 2021

Mere end 300.000 borgere modtog i foråret 2021 et spørgeskema om deres trivsel, sundhed og sygdom. På baggrund af deres svar er der udarbejdet en ny national sundhedsprofil, som blev præsenteret på konferencen den 10. marts. Her blev også blive sat fokus på, hvordan tallene kan bruges på kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Sundhedsprofil 2021 er den fjerde i rækken.  

Målgruppe for konferencen

Sundhedsprofilerne er et vigtigt værktøj. Tallene bruges bl.a., når der skal laves nye sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner, og som grundlag for forebyggende tiltag lokalt, regionalt og nationalt. Konferencen henvendte sig derfor bl.a. til beslutningstagere, planlæggere og sundhedsfaglige medarbejdere.

Program og tilmelding

Konferencen blev afholdt fysisk og online.  

Program for konferencen

Læs program

Præsentationer fra dagen

Ann-Britt Dalby, projektleder, Silkeborg kommune

Anne Illemann Christensen, forskningschef, ph.d., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Annette Ersbøll, professor, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Christina Bjørk Petersen, forskningsgruppeleder, ph.d., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Jens Meldgaard Bruun, professor, Steno Diabetes Center Aarhus og Nationalt Center for Overvægt, Region Midtjylland

Kåre Svarre Jakobsen, kommunaldirektør, Ishøj kommune

Lotus Sofie Bast, seniorforsker, ph.d. og strategisk leder af forskning i tobaksforebyggelse, Statens Institut for Folkesundhed

Mads Lind, seniorkonsulent, Forebyggelse og Udvikling, Hjerteforeningen

Maria Bruselius-Jensen, lektor, Center for Ungdomsforskning

Maria Koch Aabel, chefkonsulent i Forebyggelse og Ulighed og programleder af Programmet Fælles om ungelivet, Sundhedsstyrelsen 

Marie Holm Eliasen, forsker, ph.d., Frederiksberg hospital 

Mathias Lasgaard, Seniorforsker, Defactum, Region Midtjylland

Mogens Vestergaard, praktiserende læge i Lægefællesskabet i Grenå og professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet

Morten Grønbæk Formand, Vidensråd for Forebyggelse Direktør, professor, dr. med., Statens Institut for Folkesundhed

Nina Krog Larsen, leder, Stoplinien

Ola Ekholm, seniorrådgiver, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Susanne Grøn, sundhedskonsulent, Slagelse kommune

Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen