xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Fugleinfluenza

Fugleinfluenza er en fuglesygdom, der er forårsaget af influenza A-virus. Der er ikke rapporteret om smitte med fugleinfluenza til mennesker i Danmark. 

Fugleinfluenza smitter kun sjældent mennesker, og når den gør, er det næsten udelukkende mennesker, som har haft nær kontakt med syge fugle eller fjerkræ. Ofte ses milde infektioner hos mennesker, fx i form af øjenbetændelse blandt folk der har erhvervsmæssig smitteudsættelse fra en hønseflok.

Særlige typer af fugleinfluenzavirus kan dog give alvorlig sygdom hos mennesker. Sygdomsudbrud er forekommet jævnligt i fjerkræsbesætninger i flere lande i Asien og i Egypten siden 2003, og her er også set sporadiske tilfælde blandt mennesker, der har haft tæt kontakt med sygt fjerkræ. Dødeligheden blandt de smittede er her 50-60 %.

I Danmark blev fugleinfluenzatypen H5N1 påvist i 2006 i både vilde fugle og en fjerkræsbesætning. Hvis der påvises H5 eller H7 fugleinfluenza hos fjerkræ, slås besætningerne ned. Der er i Danmark ikke rapporteret om smitte med fugleinfluenza til mennesker.

Information om fugleinfluenza

Forebyggelse og vejledning

Der er ingen restriktioner i forbindelse med rejser til områder med fugleinfluenza. Dog anbefales rejsende at undgå kontakt med levende fjerkræ, fx på markeder og lignende, hvor der sælges levende dyr. Der er ingen risiko ved at spise tilberedt fjerkræ - se også Fødevarestyrelsens vejledning om at undgå at bringe fugleinfluenza til Danmark og Statens Serum Instituts information til rejsende.

Ved udbrud eller mistanke om udbrud af influenza hos fugle er det af betydning at forhindre:

  • Smitte fra vilde fugle til fjerkræsbesætninger og smitte mellem besætninger
  • Smitte fra vilde fugle og fra smittede fugle i besætninger til personer, der arbejder i eller i øvrigt opholder sig tæt ved smittede besætninger, og personer, der arbejder med at bekæmpe udbruddet.
  • Smitte fra fugle til befolkningen i øvrigt

Sundhedsstyrelsen udsendte i 2006 en vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved influenza hos fugle. Vejledningen handler primært om beskyttelsesforanstaltninger ved systematisk indsamling af døde fugle og ved indfangning og aflivning af smittede fjerkræbesætninger. I vejledningen er også medtaget almindelige råd om forebyggelse, da fugle jo findes overalt.

Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved influenza hos fugle (2006)

Retningslinjer for diagnostik ved mistanke om infektion med fugleinfluenza hos mennesker

Læs mere om fugleinfluenza (Statens Serum Institut)

Opdateret 08 JUL 2019