xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

CPO/CPE

CPO står for carbapenemase-producerende organismer og er en fællesbetegnelse for en gruppe af bakterier, som kan være svære at behandle, fordi de er modstandsdygtige overfor antibiotika der normalt bruges til behandling af multiresistente infektioner (carbapenemer).  

CPO er ikke mere sygdomsfremkaldende eller smitsom end andre bakterier. Man kan have bakterien i tarmen som en del af tarmfloraen uden at blive syg, men hvis man bliver syg på grund af CPO-bakterier, er infektionen svær at behandle effektivt med antibiotika.

De senere år er antallet af CPO-infektioner vokset markant. Derfor har Sundhedsstyrelsen sat CPO-bakterier på listen over bakterier, der skal anmeldes og overvåges.

Information om CPO-bakterier 

Smitte

En rask person har kun en lille risiko for at blive alvorligt syg af CPO, hvis vedkommende bliver smittet. Oftest vil man bære CPO som en del af tarmfloraen uden at have symptomer. Det er således sjældent, at CPO giver anledning til alvorlige og behandlingskrævende infektioner, men personer som i forvejen er syge og svækkede, kan blive alvorligt syge hvis bakterien fx spreder sig til urinvejene eller blodet.

I Danmark er en stor del af de personer, der har fået påvist CPO-bakterier, blevet smittet i udlandet, men i de seneste år har der også været påvist tilfælde hos personer uden forudgående udenlandsrejse. Desuden er der set udbrud af CPO på danske hospitaler.

CPO smitter først og fremmest ved tæt kontakt med andre mennesker, og smitte sker hyppigst via hænderne. Almindelig social omgang med andre mennesker udgør kun en minimal smitterisiko.

Behandling

CPO-infektioner kræver behandling med specielle antibiotika. Det skyldes, at CPO producerer et enzym, som gør bakterierne modstandsdygtige overfor flere typer af vigtige antibiotika, og det begrænser behandlingsmulighederne.

Patienter, som har en CPO-infektion, vil få tildelt enestue, når de bliver indlagt på et sygehus. Det samme gælder såkaldte CPO-bærere, som er patienter, der bærer bakterien på sig – typisk i tarmen – men som ikke er syge af den.

Der findes ingen behandling til ikke-syge bærere af CPO, men hos nogle mennesker forsvinder bakterien af sig selv.

Opdateret 08 JUL 2019