xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rådgivende panel for eksperimentel behandling

Eksperimentel behandling er behandling uden samme grad af videnskabelig dokumentation for, at behandlingen virker, som ved en etableret behandling. Sundhedsstyrelsen vejleder sygehuslæger om eksperimentel behandling til patienter med livstruende sygdomme, når mulighederne for etableret behandling er udtømte.

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel for eksperimentel behandling har til opgave at vurdere mulighederne for henvisning til eksperimentel behandling. Ordningen blev etableret i 2003.

Panelet undersøger, om der andre steder i Danmark eller i udlandet findes en behandling, herunder eksperimentel behandling, der eventuelt kunne gavne patienten. Vurderingen tager udgangspunkt i den enkelte patients sygehistorie og aktuelle tilstand. Hvis henvendelsen drejer sig om andre livstruende sygdomme end kræft, udpeger Sundhedsstyrelsen eksperter inden for det pågældende sygdomsområde. Medlemmerne af panelet holder sig løbende ajour med nye behandlinger og kan indhente oplysninger fra eksperter i ind- og udland.

Panelet udfører ikke second opinions

Sundhedsstyrelsens panel for eksperimentel behandling tilbyder ikke second opinions, men alene faglig rådgivning til behandlingsansvarlige læger.
Panelets faglige rådgivning indbefatter nyeste evidensbaserede behandlingsmuligheder, herunder eksperimentel behandling.

Ønskes second opinion henstilles til, at dette indhentes ved anden klinisk afdeling med ekspertise indenfor det givne sygdomsområde. Her vil en anden læge end den behandlingsansvarlige læge kunne vurdere diagnose, behandlingsmuligheder og behandlingsplan i den enkelte patientsag.   

Panelets medlemmer

  • Morten Ladekarl, lektor, overlæge, dr.med., Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
  • Morten Mau Sørensen, overlæge, Onkologisk klinik, Rigshospitalet
  • Dorte Nielsen, professor og overlæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital

  • Jens Hillingsø, klinikchef og overlæge, Kirurgisk klinik, Rigshospitalet
  • Per Vadgaard Andersen, Specialeansvarlig overlæge, Kirurgisk afd. A, Odense Universitetshospital

  • Henrik Gregersen, overlæge, Hæmatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital
  • Lars Møller Pedersen, Forskningsansvarlig overlæge, Intern Medicin - Hæmatologi, Herlev Hospital

  • Tarec El-Galaly, professor og overlæge dr.med., Hæmatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Opdateret 17 NOV 2022