xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forløbsprogrammer om rehabilitering

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række forløbsprogrammer med særligt fokus på rehabilitering.

Forløbsprogrammer er en standardiseret beskrivelse af den tværfaglige, tværsektorielle, koordinerede og evidensbaserede sundhedsfaglige indsats samt opgavefordeling, samarbejde og koordinering mellem involverede aktører med udgangspunkt i en given patientgruppe.

Nogle programmer omfatter derudover indsatser på social-, beskæftigelses- og/eller undervisningsområdet, hvor disse er centrale for den sundhedsfaglige indsats og det samlede forløb. Forløbsprogrammer beskriver implementering og opfølgning på programmet.

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom – den generiske model

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade

Opdateret 18 OKT 2019