xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Udmelding af specialeplan 2017

Den reviderede Specialeplan 2017 trådte i kraft den 1. juni 2017 efter udmelding fra Sundhedsstyrelsen i marts 2017. 

Specialeplanen sætter rammerne for, hvilke offentlige og private hospitaler, der må varetage specialiserede sygehusfunktioner i Danmark.

Regioner og private sygehuse søgte i januar 2016 om godkendelse af varetagelse af specialfunktioner på konkrete sygehuse i henhold til de udmeldte reviderede specialevejledninger. Sundhedsstyrelsen udsendte derefter udkast til svar på ansøgninger med en efterfølgende indsigelses- og høringsrunde.

Vi har nu afsluttet sagsbehandlingen af de indkomne ansøgninger med eventuelt supplerende materiale og indsigelser. Udover bilateral dialog med ansøgerne har der desuden været løbende drøftelser i regi af det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning og den Regionale Baggrundsgruppe.

Sundhedsstyrelsen har i godkendelsesprocessen taget stilling til det samlede setup for varetagelsen af specialfunktioner på baggrund af det indsendte ansøgningsmateriale, specialevejledningerne og med udgangspunkt i vores generelle principper og krav, således som de er beskrevet i publikationen:

Specialeplanlægning – begreber, principper og krav

Den reviderede specialeplan trådte i kraft den dato, der var aftalt implementering, dvs. den 1. juni 2017. Indtil da var det Specialeplan 2010, der var gældende. I de tilfælde hvor der for en konkret specialfunktion ikke er truffet afgørelser i den reviderede specialeplan på implementeringstidspunktet, vil det være godkendelserne i den nuværende specialeplan, der er gældende. Det vil fremgå af de reviderede specialevejledninger, hvor afgørelserne afventer yderligere afklaring. Når vi har truffet afgørelser for de afventende specialfunktioner, vil den reviderede specialeplan også her erstatte den tidligere specialeplan.

Opdateret 09 SEP 2019