xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Behandling i udlandet

Sundhedsstyrelsen og regionerne kan godkende henvisning til behandling i udlandet i henhold til gældende regler på området.

Der kan henvises til behandling i udlandet, hvis det drejer sig om højt specialiseret eller forskningsmæssig behandling, som ikke kan tilbydes i Danmark. Der er en række forudsætninger for, at henvisning til behandling i udlandet kan godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Højt specialiseret behandling i udlandet

Sundhedsstyrelsen kan godkende, at patienter henvises til højtspecialiseret behandling i udlandet:

  • Når patienten er blevet undersøgt eller behandlet på en sygehusafdeling i Danmark, der har den højeste specialkundskab om den konkrete sygdom
  • Når patienten er blevet henvist til nødvendig behandling på en konkret udenlandsk specialafdeling, og den behandling, der gives dér, ikke kan fås på et dansk sygehus
  • Hvis der ikke er tale om forskningsmæssig, eksperimentel, eller alternativ behandling

Forskningsmæssig behandling i udlandet

Et regionsråd kan henvise til forskningsmæssig behandling i udlandet:

  • Hvis patienten er blevet undersøgt eller behandlet på en sygehusafdeling i Danmark, der har lands- eller landsdelsfunktion for den konkrete sygdom
  • Hvis denne sygehusafdeling har indstillet patienten til forskningsmæssig behandling på en bestemt sygehusafdeling i udlandet
  • Hvis behandlingen i udlandet, opfylder kravene til anerkendte videnskabelige forsøg og foregår i samarbejde med det danske sygehus.
  • Den henvisende afdeling skal indberette forskningsmæssig behandling til Sundhedsstyrelsen

Er du patient og ønsker behandling i udlandet?

I så fald skal du tale med den læge, der har ansvaret for din behandling, så har de mulighed for at vejlede dig, om du falder indenfor mulighederne for behandling i udlandet.

Behandling i andre EU/EØS-lande

Der gælder flere EU-regelsæt, som giver mulighed for behandling i andre EU/EØS-lande. Herunder kan og skal din bopælsregion i nogle tilfælde tilbyde dig vederlagsfri sygehusbehandling i udlandet efter reglerne i sundhedsloven.

 

For at opnå refusion af udgifter i forbindelse med visse sygehusydelser kræves der forhåndsgodkendelse. Akutte behandlinger er ikke omfattet af kravet om forhåndsgodkendelse. Du skal ansøge om forhåndsgodkendelse og refusion i Regionsrådet i den region, hvor du er bosiddende. Regionen skal give dig svar på din ansøgning om forhåndsgodkendelse senest 14 dage efter, at regionen har modtaget den.

 

Uanset om der er krav om forhåndsgodkendelse, inden din behandling påbegyndes, rådes du altid til at kontakte din bopælsregion, inden du starter på behandling i andre EU/EØS-lande. På den måde kan du bl.a. få klarhed over, om der kan ydes refusion for den ydelse, som du ønsker, og hvor meget der kan ydes i refusion. 

 

Kontakt Styrelsen for Patientsikkerhed for yderligere information om dine rettigheder og øvrige spørgsmål

Opdateret 11 NOV 2022