xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Voksentandpleje hos praktiserende tandlæge, tandplejer og klinisk tandtekniker

Borgere, der er fyldt 22 år eller født før den 1. januar 2004, har fra bopælsregionen ret til tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje hos en praktiserende tandlæge eller tandplejer, som har et ydernummer fra regionen.

En liste over tandlæger og tandplejere med ydernummer kan findes på sundhed.dk ved at søge i funktionen Find behandler.

Hos en praktiserende tandlæge ydes der tilskud til basale tandbehandlinger som undersøgelse, røntgen ifm. undersøgelse (og bitewings), forebyggelse, tandrensning, tandfyldning, rodbehandling, behandling af parodontitis, vævsprøve, tandudtrækning og operation. Tilskudsbeløb og indholdet af undersøgelses- og behandlingsydelser med tilskud er nærmere beskrevet i ”bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge, bilag 1 og 2”. Tandlægen fastsætter selv prisen på nogle typer af tandbehandlinger og man kan sammenligne priser hos forskellige tandlæger på sundhed.dk ved at søge på Tandlægepriser.

Hos en praktiserende tandplejer ydes der tilskud til basale tandbehandlinger som undersøgelse (og bitewings), forebyggelse, tandrensning og behandling af parodontitis. Tilskudsbeløb og indholdet af undersøgelses- og behandlingsydelser med tilskud er nærmere beskrevet i ”Overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Dansk Tandplejerforening” og ”bekendtgørelse om tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejer i praksissektoren”. Tandplejeren har faste priser med tilskud. 

Sundhedsstyrelsen yder faglig rådgivning til praksistandplejen senest ved udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for tandplejen og vejledning for anvendelse af tandfyldningsmaterialer.


Opdateret 13 FEB 2023