xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold

Et af handlingsplanens initiativer er etablering af et videnscenter, hvis formål er at udvikle og udbrede viden om sundhedsfaglig hjælp til transkønnede på sundhedsområdet. Videnscentret er organisatorisk forankret i Sundhedsstyrelsen.

Udvikling og udbredelse af viden og erfaringer er et vigtigt element i at sikre kvalitet i den sundhedsfaglige hjælp til transpersoner. Sundhedsfaglig hjælp til transpersoner er desuden et område, som er i hastig udvikling. Både i Danmark og i de lande, vi normalt sammenligner os med, ser vi en markant større antal transpersoner, der efterspørger sundhedsydelser sammenlignet med for blot få år siden.

Derfor etableres et videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold i Sundhedsstyrelsen. Videnscenteret blev konstitueret ultimo 2019, og der er afsat i alt 5,5 mio. kr. over en treårig periode (2019-2021) til forskning, øvrige vidensaktiviteter samt drift af videnscenteret.

Organisation

Videnscenteret består organisatorisk af en rådgivende bestyrelse med sundhedsfaglige repræsentanter og repræsentanter fra brugerorganisationer. Sundhedsstyrelsen varetager formandskab og sekretariatsfunktion.

Opgaver

Formålet med videnscenteret er at understøtte udvikling og udbredelse af viden samt organisatorisk og fagligt samarbejde på tværs af de sundhedsfaglige tilbud. Videnscenteret kan bl.a. medvirke til finansiering af forskningsprojekter og arrangementer samt understøtte, at eventuelle registre og databaser mv. så vidt muligt bliver nationale. Videnscenteret har desuden fokus på formidling af viden til fagpersoner og andre interessenter via eksempelvis hjemmeside eller arrangementer mv.

Se mere om Videnscenteret
Opdateret 06 MAJ 2021