xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Supplerende rådgivning af transkønnede

Et af handlingsplanens initiativer er et pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede. Midler til rådgivningstilbud udbydes via en pulje fra Sundhedsstyrelsen.

Fra brugernes side er der en bekymring for, at man ikke får tilbudt den ønskede kønsmodificerende behandling, hvis man fortæller om sin tvivl. På baggrund af dette etableres et rådgivningstilbud, som er uafhængigt af det sundhedsfaglige tilbud, der varetager udredningen og den kønsmodificerende behandling.

Rådgivningstilbuddet skal ikke være en parallel til det eksisterende behandlingstilbud i sundhedsvæsenet, men skal kunne give rum til refleksion og rådgivning ift. andre problemstillinger end de rent sundhedsfaglige.

De afsatte midler blev i december 2019 udmøntet via en pulje til projektet ’Safespace – supplerende professionel samtalestøtte til transpersoner’, der varetages af Huset for Krop, Køn og Seksualitet.

Der er etableret et rådgivningstilbud, der yder psykosocial støtte til transpersoner. Rådgivningstilbuddet løber i perioden februar 2020 til november 2021, og afsluttes med en evaluering af projektet.

Læs mere om puljen
Opdateret 12 APR 2021