xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Stress og arbejdsmiljø

Der er mange grunde til, at man kan få stress, og nogle af dem hænger sammen med arbejdet. Hos Videnscenter for Arbejdsmiljø kan du læse mere om stress og arbejdsmiljø.

En række faktorer kan bidrage til, at man udvikler stress af sit arbejde. Stress kan både skyldes arbejdsmængden og kulturen på arbejdspladsen, og blandt faktorerne er fx:

  • Stor arbejdsmængde og tidspres
  • Høje følelsesmæssige krav
  • Skifteholdsarbejde og arbejde på forskudte arbejdstider
  • Høje krav til opmærksomhed og koncentration
  • Jobusikkerhed
  • Konflikter i arbejdet
  • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
  • Manglende belønning og anerkendelse
  • Manglende forudsigelighed ved væsentlige ændringer
  • Manglende udviklingsmuligheder

Det er vigtigt at have fokus på, hvad du selv og din arbejdsplads kan gøre for at forebygge og håndtere stress. Hos Videnscenter for Arbejdsmiljø kan du få viden om stress, lære symptomerne at kende og læse, hvad I kan gøre for at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen.

Videnscenter for Arbejdsmiljø: Stress på arbejdspladsen

Opdateret 02 JAN 2020