xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Trivsel i skolen

Skolen udgør en væsentlig arena i unges liv. Forskningen viser, at skolemiljøet spiller en afgørende rolle for unges generelle helbred og trivsel – herunder også den mentale sundhed. 

De fleste unge tilbringer mange timer i skolen, og det er skolen og klassen, som danner rammen for en stor del af de unges venskaber og sociale interaktioner.

Skolen er et læringsmiljø – ikke blot i forhold til at opnå faglige kundskaber og færdigheder, men også i forhold til at udvikle sociale kompetencer – og det er kendt, at skolemiljøet spiller en afgørende rolle for unges generelle helbred og trivsel.

Fx er skoletilfredshed forbundet med mindre risikoadfærd, mindre frafald på ungdomsuddannelser og færre psykiske problemer, ligesom unges oplevelse af støtte fra klassekammerater og lærere har vist sig at hænge sammen med bedre mental sundhed og lavere forekomst af fysiske og psykiske symptomer.

Mental sundhed blandt unge – resultater fra Ungdomsprofilen 2014

Mistrivsel blandt skolebørn

Opdateret 02 JAN 2020