xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Pårørende til svækkede ældre

Pårørende til svækkede ældre har stor betydning for den enkelte ældres trivsel og livskvalitet. Pårørende er derudover en vigtig samarbejdspartner, når det gælder viden om og den daglige omsorg for den enkelte ældre.

Det er derfor vigtigt at understøtte det gode samarbejde med pårørende i ældreplejen. Systematisk hensyn til og inddragelse af pårørende hænger sammen med at yde værdig ældrepleje. 

Pårørende løfter derudover ofte selv store opgaver i hverdagen, og det at være tæt pårørende til et svækket ældre menneske kan slide på pårørendes helbred og påvirke deres livskvalitet. Det er især pårørende til ældre, der stadig bor i eget hjem, som risikerer at føle sig alene om at løfte den kæmpe opgave, det kan være at tage sig af en nærtstående, der er syg eller svækket. Pårørende som gruppe har derfor også brug for opmærksomhed.

Det er vigtigt fra starten at sikre et godt samarbejde med pårørende og dermed sikre at borgeren får pleje og omsorg med udgangspunkt i den enkeltes behov og livssituation, samt forebygge, at konflikter opstår. 
 
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række metoder og øvelser til det gode samarbejde mellem ældreplejen og pårørende til svækkede ældre, som kan findes i menuen til venstre.

Opdateret 30 APR 2019