xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ældre og demens

Der bliver stadig flere ældre danskere. I dag er godt 4 procent af danskerne fyldt 80 år, men andelen vil stige i de kommende årtier, og i følge beregninger fra Danmarks Statistik vil være tiende dansker være over 80 år, når vi når frem til 2053. Stigningen skyldes bl.a., at danskerne lever længere, og det er positivt. Men det stiller også store krav til samfundet, at så mange i fremtiden måske vil have brug for pleje og støtte.

Videnscenter for værdig ældrepleje

Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen er gået i luften med en ny hjemmeside. Her kan du finde udgivelser, redskaber, film og webinarer, der handler om værdig ældrepleje.

Emner

Puljer hos Socialstyrelsen

Ældreområdet blev i januar 2021 flyttet til Social- og Ældreministeriet. Puljer på ældreområdet vil således ofte blive udmeldt og administreret af Socialstyrelsen, med inddragelse af Sundhedsstyrelsen til faglig vurdering på ældreområdet.

Modtager nyheder om ældreområdet

Sundhedsstyrelsens nyheder er opdelt i temaer, hvor du kan abonnere på det, du er mest interesseret i. Ét af temaerne er Ældreområdet.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Ny platform, hvor kommuner kan dele deres viden og erfaringer og lære fra nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Viden om værdighed - inspiration til arbejdet med værdighed i ældreplejen

Viden om værdighed

Arrangementer

Bedre måltider til ældre

Læs mere