xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Retningslinje for vaccination mod covid-19 influenza og pneumokok­sygdom

Retningslinjen fastlægger de faglige rammer for vaccination mod covid-19, influenza og pneumokoksygdom.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 15 SEP 2022

Rammerne er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1260 af den 9. september 2022: Bekendtgørelse om gratis vaccination mod influenza, pneumokokker og covid-19 til visse persongrupper.

Afsnit

  1. Baggrund
  2. Vacciner
  3. Sikkerhed og mulige bivirkninger
  4. Målgrupper, regimer og timing for vaccination
  5. Kontraindikationer og forsigtighedsprincipper
  6. Håndtering af vaccination
  7. Delegation, informeret samtykke, registrering og journalføring

 

Retningslinje for vaccination mod covid-19 influenza og pneumokoksygdom

Retningslinjen erstatter den tidligere udgivelse: Retningslinje for håndtering af vaccination mod covid-19